• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Informasjon vedrørende SportBowlingNorge Elite og landslagets bruttotropper.

Informasjon vedrørende SportBowlingNorge Elite og landslagets bruttotropper.

Siden planen og prosessen med SportBowlingNorge ble lansert så har vi befunnet oss i en pandemi som har påvirket oss alle. Noen steder mye mer enn andre, men vi har alle blitt påvirket.

Dette har også prosessen med SportBowlingNorge og de underliggende programmene Elite, Akademi og Talent fått erfare.
Nå ser vi at vi forsiktig kan se fremover og begynne det arbeid, og tilhørende prosesser, som er så viktig å få gjennomført. Dette har bland annet blitt synliggjort gjennom den første introduserende bootcampen for herrene og den tekniske samling som damene skal gjennomføre 26-28 august.

Grunnet den pandemi som vi er i så har det vært store utfordringer med gjennomføring av aktiviteter og konkretisering av når vi har kunnet begynne med ønsket aktivitet.
Overgangen fra Team Norge strukturen til SportBowlingNorge Elite er nå i full gang og dette skaper en hybridsituasjon for bruttotropper og landslag under sesongen.

Vi har hele tiden formidlet at EM for Herrer og Damer skal være den siste «aktiviteten» for Team Norge og derfra skal vi vare helt over i SportBowlingNorge fokus i aktivitetene.
Som dere har sett i tidligere informasjon så har EM blitt flyttet på flere ganger noe som har utsatt den ønskede prosessovergangen. Grunnet restriksjoner så har vi heller ikke kunnet ha konkurranser som kunnet gi oss gode evalueringsmuligheter for nominasjon av nye bruttotropper for landslaget. De tradisjonelle datoene har blitt utsatt til videre gjennom hele restriksjonsperioden.

Nå begynner aktiviteten ta seg opp og vi ser de viktige konkurransene, både nasjonalt og internasjonalt, komme på banen igjen. Vi gleder oss masse til å få gripe an situasjonen videre.

Målet er at vi skal ha bruttotroppene på plass i starten av 2022.
Sluttelig dato for publisering er ikke fastsatt.

Trenerteamet er i god gang med evalueringsprosedyren men vi må få se tilstrekkelig med aktivitet og målbare event innen det sluttelig produktet kan defineres.
Vi forventer at alle som ønsker å bli evaluert for fremtidige landslagstropper derfor bruker alle konkurranse muligheter som er til stede for å vise sine kvaliteter og hensikter. De «store» eventene NM og Norwegian Open og de konkurranser som velger sportbowling profiler kommer å få mer oppmerksomhet og verdsatt i prosessen.

Mer informasjon kommer å være tilgjengelig NM og Norwegian Open.
Er det noen som ønsker mer info, eller har spørsmål og synspunkter som de trenger å formidle, så oppfordres det til å ta kontakt med Hovdecoach Ulf Hämnäs på NBF kontoret. (tel. 4804 2706, mail. ulf.hamnas@nif.idrett.no)
Et team av trenere og spillerutviklere, bestående av hovedcoach, juniorcoach og spillerutviklere, kommer å ha et felles ansvar for SportBowlingNorge prosessen videre.
På nåværende tidspunkt utgjøres trenerteam og utviklere av Ulf Hämnäs, Peter Engstrøm, Leif E Skjegstad og Tore Danielsen.

Ulf Hämnäs
Hovedcoach og utdanningsansvarlig.