NBFs DRAKTUTVALG OPPNEVNT

Forbundsstyret har oppnevnt følgende representanter til det nyopprettede Draktutvalget som ble vedtatt på Forbundstinget 2021:

Christer Aker, Leder (Trondheim BK)
Glenn Morten Pedersen, Medlem (Drammen Tigers)
Lill Merethe Haug, Medlem (Fyllingen BK)

Instruks og Mandat for NBFs Draktutvalg ble vedtatt av FS-møte 7/21 – 5.6.21 og er oppdatert i NIFs Lov Kap.15.12.