Informasjon om sommerleir 2021

Informasjonsbrev, deltakerliste pr.08.06 og koronaregler for sommerleiren er klart og kan leses nedenfor. Påmeldingsfristen for årets sommerleir er satt til søndag 20. juni.

Årets sommerleir arrangeres på Flisa i regi av Solør Bowlingklubb sammen med NBF. På grunn av korona, vil årets sommerleir bli arrangert med smittevernregler og begrensninger. Vi ber alle deltakere lese gjennom reglene satt for leiren, samt ta forhåndsregler. Opplever du symptomer på korona før leiren, anbefales det at du ikke deltar. Får du symptomer på korona i etterkant av leiren bes du teste deg, og informere arrangør ved eventuelt positivt svar.

– Sommerleiren skal være en sosial møteplass hvor bowlingvenner fra hele Norge samles på et sted for å dele sporten og bli bedre kjent. Årets sommerleir er veldig preget av ungdommens ønsker om mer sosialt opplegg, og mer fritid. Vi håper at det fortsatt er noen der ute som ønsker å delta, rett og slett fordi sommerleiren er en sosialt opplevelse du ikke vil være for uten, sier Jørgen Mathiesen.

Deltakerne som skal delta på årets sommerleir pr. 11.06:

Informasjonsbrev fra Sommerleiransvarlig:

Sommerleirens koronaregler:

  • Sommerleiren følger nasjonale og lokale smitteverntiltak
  • Arrangør tilrettelegger for en trygg leir i samsvar med lokale helsemyndigheter
  • Håndsprit ved innganger, matbord og transport
  • God avstand ved soverom/plass
  • Munnbind ved behov
  • Sommerleiren anses å være en og samme kohort.
  • Deltakeren er i aldersgruppen som fritas fra en meters avstand

Ved spørsmål rundt sommerleiren kan Jørgen Mathiesen kontaktes: Tlf. 991 18 038 eller jorgenmathiesen00@gmail.com/jorgen@solorbk.no