NY OG BEDRE AVTALE MED MACRON

NBF har reforhandlet en ny og bedre avtale med vår utstyrsleverandør MACRON. Den nye avtalen vil bidra stort til å gi våre landslag et løft utstyrsmessig og være med på å bygge IDRETTEN BOWLING som merkevare. Å bygge merkevaren BOWLING, øke synligheten til sporten og ikke minst profilbygging er noe av det aller viktigste vi gjør og dette er et felles ansvar for hele organisasjonen. Avtalen med MACRON blir en svært viktig del av dette arbeidet.

Vår nye MACRON-avtale vil også gi våre kretser og klubber svært gode betingelser. Klubbavtaler med MACRON gir en rabatt på 40% av veil. I samarbeid med MACRON vil vi også sette opp en nettbutikk til alle våre medlemmer med tilbud om personlig utstyr og supporterutstyr. Her vil våre medlemmer kunne kjøpe produkter til en rabatt på 30% av veil.

MACRON vil den nærmeste tiden arrangere Klubbkvelder i hver Krets. Her vil alle klubbene få invitasjon til å invitere med seg sine klubbmedlemmer. MACRON vil vise frem sine kolleksjoner og medlemmene vil få anledning til å kjøpe personlig utstyr til 30% rabatt av veil. Vi ser frem til et spennende samarbeide videre med MACRON de neste årene.

Kontaktpersoner til avtalen:
MACRON:
Stian Jamesssen, mob.47860428 – mail: stian@macron.no
NBF:
Kirsten Wille, mob. 92815563 – mail: Kirsten.wille@nif.idrett.no
Erik Garder, mob. 90029129 – mail: erik.garder@nif.idrett.no