STREAMING AV FORBUNDSTINGET 2021

Forbundstinget 17.- 18.4.21 vil bli streamet på vår Facebook-side. I løpet av ettermiddag/kveld vil det bli lagt ut en link til streamingen. Tinget starter lørdag 17.4.21 kl.09.30.