Teams-møter med krets/klubb

I løpet av februar måned ble det gjennomført telefonmøter mellom GS og alle kretslederne. På grunn av den vanskelige smittesituasjonen var dette et godt alternativ til å få informasjon om aktiviteten i krets og klubber og bli kjent med nøkkelpersoner i norsk bowling.

En naturlig oppfølging av disse samtalene er å gjennomføre møter på teams med hver krets og deres klubbledere. Det er allerede berammet en del møter. Først ut er Agder Bowlingkrets på mandag 22.mars. Deretter følger Nordland den 25.mars, fulgt av Rogaland 6.april, Bergen den 8.april og Oslo 12.april. Møtedato med de øvrige kretsene vil blir berammet fortløpende. Møte med Døve- og Hørselshemmede-klubber vil bli invitert til eget møte med tolk.

Formålet med møtene er å bli bedre kjent med hverandre og se på muligheter for hvordan vi sammen kan utvikle krets og klubber og se på muligheter som kan løfte norsk bowling fremover.