• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Påminnelse – Påmelding til Forbundstinget 2021

Påminnelse – Påmelding til Forbundstinget 2021

Norges Bowlingforbund vil med dette minne om fristen for påmelding til Forbundstinget er

ONSDAG 10.MARS 2021

Forbundsstyret vil samme dag sende ut en melding om det vil bli en digital gjennomføring av Tinget eller ved fysisk oppmøte.

Vi minner om at frist for å sende inn forslag som ønskes behandlet på Tinget samt innspill til Hederstegn er:  Fredag 5.mars 2021

Tingdokumentene vil bli sendt ut Onsdag 31.mars 2021.

Dersom det blir endigital gjennomføring av Tinget, vil det gjennomført et opplæringsmøte for delegatene samme uke som selve Tinget. 

Dato for dette vil bli:  Onsdag 14.april 2021 kl.19.00 – 20.00


NBF ser frem til gode forberedelser og gode Tingforhandlinger 17.- 18.4.21.