Ny søknadsrunde: tildeling av Bredde- og Integreringsmidler 2021

Formelt er søknadsfristen for årets tildeling av midler satt til 1.februar. Som følge av at 2020 ble «spesielt» og krevende for hele bowlingmiljøet, er søknadsfristen denne gang utsatt til 26. mars.

Vi håper alle søkere som fikk tildelt midler i 2020, har fått gjennomført alle sine planlagte tiltak – og vi ser frem til rapportering innen 10.3.21.

Det siteres nok en gang fra tidligere informasjon, som fortsatt er gyldig:

«Tiltak for nybegynnere – gjerne oppfølging av «bursdags»-bowling  –  så vel som rene jentetiltak, vil kunne tildeles breddemidler. Dessuten oppfordres det til selvsagt også å søke om midler til andre gode rekrutteringsprosjekter, gjerne på kretsnivå. Følgelig oppfordres både klubber og kretser til å søke. Bowling-Norge trenger flere unge, aktive spillere – og det så raskt som mulig.

Dessuten oppleves integreringstiltak som meningsfulle og givende aktiviteter. Det er flere spennende miljøer rundt om i Norge som har spennende prosjekter innen integrering av personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Men det er plass/midler til flere prosjekter, så her er det bare å benytte muligheten.»

Retningslinjer for tildeling av Breddemidler 2021 finner du her:
Retningslinjer for tildeling av Integreringsmidler 2021 finner du her: