Justerte krav til antall NM-serier for deltagelse i NM sgl/dbl 2021

Forbundsstyret vedtok på sitt FS-møte 3/21 å endre kravet til antall NM-serier for deltagelse i NM sgl/dbl 2021 til 50 serier med deadline innen 1.august 2021.