Forbundstinget 2021- fortsatt mulig å melde seg på

Ettersom vi nå har bestemt at Forbundstinget 2021 vil bli gjennomført digitalt, er det fortsatt mulig å melde seg på. Vi holder påmelding åpent helt frem til fredag 9.april som er endelig deadline.

Vi oppfordrer samtidig alle de som ennå ikke har sendt inn Fullmaktsskjema om å gjøre dette snarest.

Påmelding og Fullmaktsskjema sendes til erik.garder@nif.idrett.no