Trenerattesten er lansert!

Endelig lanseres Trenerattesten for alle trenere i norsk idrett. Utviklet av og for særforbund og våre trenere.
Trenerattesten er et etterlengtet kompetanse verktøy for alle trenere som arbeider med barn og ungdom opp til 19 år.

Som trener er man skyldig til å holde seg oppdatert og opplyst på alle områder. TrenerAttesten er et digitalt verktøy som gjør det enklere for alle involverte i idretten, utøvere, trenere, klubber, særforbund, idrettskretser og NIF, å holde oppdater og vedlikeholde kompetansen.
Gjennom å ta trenerattesten så gis man tilgang til mye materiale som er til hjelp i arbeidet med barn og ungdom.

Klikk på bilde for å komme til siden for TrenerAttesten

Målsetning

«Vi leverer ikke på visjonen om idrettsglede for alle om ikke idretten er tuftet på kompetanse og kvalitet. En forutsetning for å lykkes med et godt aktivitetstilbud er kompetente trenere. Gode trenere er den viktigste faktoren for utøverens eller lagets utvikling.» – («Idretten Vil» 2019-2023)

«Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet.» – Idretten Skal.

Målet er at alle trenere i norsk idrett skal ha gjennomført Trenerattesten og at dette skal bidra til å øke trenernes kompetanse, slik at enda flere skal få oppleve idrettsglede.

Linken til Trenerattesten: https://trener.nif.no
Linken til nettside med mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/tema/trener/

NIF markedsfører Trenerattesten fom. 1. mars:

  • 1. mars: Idrettsforbundet sender ut nyhetsbrev til alle idrettslagene og registrerte trenere om Trenerattesten
  • 1. mars: SoMe-kampanje som vil gå i 14 dager i første omgang 
  • Publisering av nyhet på idrettsforbundet.no

Trenerattesten er IKKE det samme som Politiattesten som alle over 15 år og som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.