Viktig informasjon fra Valgkomiteen; Forbundsting 2021

Av Per Iversen / 2021-01-04

Nedenfor gjengis viktig informasjon fra Valgkomiteen som skal innstille kandidater til en rekke verv på Forbundsting 2021. Det er selvsagt av stor betydning at Valgkomiteen har et best mulig utvalg å velge fra. Vennligst kontakt komiteen å raskt som mulig om man har kandidater. Som oppstillingen viser, er det en rekke verv som skal besettes.

Forbundstinget vil finne sted medio april, og vil være en hybrid-løsning: digital gjennomføring med tradisjonelt fysisk fremmøte som alternativ om det vil være mulig av smittevernhensyn. Invitasjon til Forbundsting 2021 vil for øvrig foreligge senest i uke 2.

Oppfordring fra Valgkomiten

Valgkomiten består av: Sylvi Bergtun Berge og Frank Berge

Vårt mandat er å forelegget Tinget-21 et forslag til nytt sentralstyre og medlemmer til de forskjellige komiteer/utvalg. For å starte vårt arbeide fram mot tinget 2021 ønsker vi å kartlegge interessen for å delta enten i Forbundsstyret eller i en komite/utvalg i Norges Bowlingforbund.

Å drive et forbund på en god måte forutsetter gode og engasjerte deltakere. Det er viktig at alle som har interesse av, – lyst til, og vil sette av tid til, arbeide innenfor NBF melder sin interesse. Derfor ønsker vi tilbakemelding fra deg som kan tenke deg å være med å bidra. Send en e-post til en av oss og definer gjerne hvilket verv og om det er i en spesiell komite/utvalg eller i Forbundssstyret. (Se lenke gjengitt nedenfor; viser FS, komiteer og utvalg).

Vi ser gjerne at kretser, klubber og enkeltpersoner kommer med tilbakemelding til oss om forslag til medlemmer. Fint hvis klubbene sørger for at denne oppfordringen når ut til alle medlemmene.

Vi håper på denne måten å kunne legge fram et forslag til Tinget som bidrar til å fremme bowlingsporten.

Tilbakemeldinger ønskes innen 31. januar 2021

MVH Valgkomiteen

Frank Berge, tlf. 900 51 070 ( frankberge55@hotmail.com ) – Sylvi Berge tlf. 982 97 612 (sylvi.bergtun.berge@outlook.com)

NÅVÆRENDE FS

AKTUELLE VERV OG NÅVÆRENDE VALGTE PERSONER