«Stopp-ordre» for bowlingaktivitet videreføres

Av Per Iversen / 2021-01-19

Gårsdagens retningslinjer fra myndighetene understreker den fortsatt alvorlige smittesituasjonen, og de aller fleste tiltak videreføres altså. Dette betyr dessverre at NBF inntil videre vil opprettholde beslutningen om at alt approbert spill ikke tillates, ei heller organisert trening for voksne = fra 20 år og oppover. Disse tiltakene fremkommer klart i retningslinjer fra myndighetene, og er selvsagt ikke noe NBF selv har bestemt.

Det ble dog innført en lettelse for barn og ungdom, under 20 år. Disse vil få anledning til å drive organisert trening, med unntak også fra «1 meters regelen» om det er nødvendig for å kunne bedrive ønsket aktivitet.

Videre tillates «uorganisert» aktivitet, selvsagt forutsatt at ordinære smitteverntiltak overholdes, noe som vil bety et enkeltpersoner kan spille/trene bowling, om hallen vil være åpen – noe lokale myndigheter bestemmer. Dette skillet mellom «organisert» og «uorganisert» aktivitet er langt på vei lite logisk, men dette er de retningslinjer som kommer fra myndighetene, og dermed tiltak som NBF vil følge.

Norsk idrett velger å følge alle «anbefalinger» som kommer fra myndighetene, selv om det er «anbefalinger» og ikke «pålegg» eller «forbud». Årsaken er selvfølgelig at idretten ikke ønsker å oppfattes som «å strekke strikken» med tanke på smittevern, noe som fort kunne skje – inkludert enda strengere formelle forskrifter fra myndighetene. NBF stiller seg selvsagt solidarisk med resten av norsk idrett.

INFORMASJON FRA REGJERINGEN, AV 18. JANUAR

PRESSEMELDING FRA NIF, AV 18. JANUAR

Alle smitteverntiltak har til hensikt å minimalisere reisevirksomhet og samkvem mellom ulike grupperinger, både lokalt og regionalt/nasjonalt. At vår konkurransevirksomhet derfor fortsatt må stenges ned inntil videre, må vi alle bare ta til etterretning. Dette vil jo i en kortere periode også gjelde det som defineres som «Toppidrett».

NIF er i løpende kontakt med myndighetene med tanke på avklaring på hvordan nåværende retningslinjer faktisk skal forstås og konkrete konsekvenser for idretten. NBF vil selvsagt videreformidle denne informasjonen så snart den foreligger. NBF vil dessuten være del av en felles henvendelse, (kan muligens bli sendt i regi av NIF), til myndighetene fra diverse idretter (squash, tennis, badminton, bordtennis, skyting, fekting, curling etc) hvor det anmodes om en åpning for utvidet aktivitet innen våre idretter som følge av liten smittefare.