Protokoll; årets første FS-møte

Av Per Iversen / 2021-01-21

Lørdag 16. januar ble årets første FS-møte avholdt, også denne gangen på Teams. Ny GS, Kirsten Wille, deltok på hele møtet. Hun tiltrer formelt 1. februar, men det er selvsagt hensiktsmessig for alle parter at hun blir kjent med NBF og våre utfordringer og muligheter så raskt som mulig.

Selve Protokollen fra FS-møte 1/21 kan leses HER.

Noen hovedpunkter fra møtet:

  • NBF vil oppnå et årsresultat for 2020 som er langt bedre enn budsjettert. Årsaken er primært redusert aktivitet innen Sportslig (bortfall av alle internasjonale mesterskap, lite/ingen samlinger etc.)
  • 2021 fremstår så langt som svært usikkert, og Budsjett 2021 vil fastsettes endelig først i slutten av februar.
  • Som følge av bortfall av approbert spill og usikkerhet rundt oppstart igjen i de ulike regioner, vil NM-kravet = antall serier, for deltagelse i NM sgl/dbl reduseres fra 150 serier. Hva kravet vil bli, fastsettes i løpet av februar, senest 27.02 (Neste ordinære FS-møte.) Kravet vil ikke bli 0, det er altså ikke snakk om «åpent» NM.
  • Invitasjon til Forbundsting 2021 er distribuert, og diverse tidsfrister er oppgitt. Første frist er 31.01, for innsendelse av beretninger for Tingperioden fra de ulike komiteer og utvalg. FS vil på sitt møte 27.02 gå igjennom kandidater til neste Valgkomite. Alle klubber/medlemmer anmodes om å sende inn forslag til Valgkomite-kandidater – kan gjøres via innsendelse til Forbundskontoret. Valgkomiteen oppmuntrer ellers hele miljøet til å sende inn forslag på kandidater til FS og alle utvalg/komiteer som skal velges på Forbundstinget. Fristen er 31.01, detaljer kan leses HER.
  • Sommerleir 2021 planlegges, og invitasjonen vil som vanlig offentliggjøres i slutten av januar.