Gjennomføring av årsmøter

Av Per Iversen / 2021-01-20

Som følge av den fortsatt krevende smittesituasjonen, åpnes det for utsettelse av fysiske årsmøter frem til 15. juni. Alternativt digital eller skriftlig gjennomføring innen samme dato.

NIF har utarbeidet omfattende informasjon om slik gjennomføring, inkludert «Spørsmål og Svar». Alle klubber og kretser bes sette seg inn i denne informasjonen, lenke gjengis nedenfor.

GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTER 2021