• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Forbundsting 2021; innkalling og generell informasjon

Forbundsting 2021; innkalling og generell informasjon

Av Per Iversen / 2021-01-13

Årets Forbundsting vil avholdes 17. – 18. april. Som følge av Covid-19 planlegges 2021-utgaven som «hybrid». Det vil si en kombinasjon av fysisk arrangement i Oslo (Thon Hotel Linne) og digital gjennomføring/deltagelse, med støtte fra NIF Digital og et elektronisk møtesystem; GoPlenum.

Skulle det vise seg at fysisk arrangement med personlig fremmøte i møtelokale ikke vil kunne la seg gjennomføre, vil Forbundsting 2021 kun avholdes digitalt. Denne avgjørelsen vil fattes senest 10. mars, som også er påmeldingsfrist for årets Ting. Man kan melde seg på som fysisk eller digital deltager – dette markeres på Påmeldingsskjema. Skulle Forbundstinget kun avholdes digitalt, vil alle fysiske påmeldinger automatisk omgjøres til digitale deltagere.

Det faktum at det tilbys digital deltagelse anses som en demokratisk fordel; det forventes et høyere delegatantall ved en slik gjennomføring.

Det vil i løpet av februar sendes ut nærmere informasjon om hvordan «Digitalt Forbundsting» skal gjennomføres – inkludert delegatgodkjenning, «digital talerstol», stemmegivning etc. Som tilleggstjeneste vil det legges opp til en åpen «streaming» på NBFs hjemmeside hvor alle interesserte kan følge Tingforhandlingene som tilskuere.

Nedenfor finnes lenker til aktuelle dokumenter i forbindelse med påmelding og deltagelse på Forbundsting 2021.

Viktige datoer å merke seg frem mot Forbundsting 2021:

  • 5. mars: Frist for innsendelse av forslag som ønskes behandlet + nomineringer til hedersbevisninger
  • 10. mars: Påmeldingsfrist, og avgjørelse om Forbundstinget blir avholdt som «hybrid» eller kun digitalt
  • 31. mars: Offentliggjøring av Tingdokument
  • 17. – 18. april: Forbundsting 2021

NBF håper og tror at den planlagte gjennomføring av årets Forbundsting fremstår som aktuell og moderne – med tanke på best mulig deltagelse, forankring og innsyn – og dermed styrking av idrettsdemokratiet innen norsk bowling. Vi håper følgelig at alle kretser og flest mulig klubber har anledning til å delta med delegater på årets Forbundsting, og ønsker velkommen til interessante og konstruktive dager i april.

INVITASJON FORBUNDSTING 2021

PÅMELDINGSSKJEMA FORBUNDSTING 2021

DELEGATOVERSIKT

FULLMAKTSKJEMA

REISEREGNING