NBF støtter selvsagt #STOPP

Av Per Iversen / 2020-12-03

Som sikkert mange allerede har fått med seg, har idretten iverksatt en kampanje med fokus på å fjerne/stoppe diskriminering, rasisme og trakassering i alle former. Det er heldigvis slik at bowlingmiljøet ikke synes å ha store problemer med denne typen utfordringer, verken i øyeblikket eller historisk. Det skal vi selvsagt være glade for, men samtidig skal dette ikke være noen «sovepute», tvert imot. Vårt miljø er selvsagt et speilbilde av samfunnet vi er en del av, og vi skal ikke være naive – ting har skjedd, og kan skje, i alle miljøer, også vårt. Derfor er det viktig å holde fokus på slike problemstillinger og bekjempe dårlige holdninger, hele tiden. Her og nå er det altså lansert en kampanje; den vil være et fint hjelpemiddel for å få oppmerksomhet rundt våre felles utfordringer.

NBF støtter selvsagt kampanjen, og nedenfor gjengis informasjon fra Norges Idrettsforbund. Har klubber og/eller enkeltutøvere spørsmål, innspill eller ønsker rundt disse viktige temaene, vennligst ta kontakt med generalsekretær Per Iversen.

«Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside hvor alle organisasjonsledd i norsk idrett kan laste ned #STOPP-materiell til sine digitale flater.

Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-konseptet og laste ned digitale trykk som kan brukes på alle digitale flater, inkludert i sosiale medier. Norges idrettsforbund tilbyr også gratis utlån av trykt materiell for arenadressing, som skal bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt mot alle former for diskriminering ved gjennomføring av våre arrangementer.

– Norsk Toppfotball har vist vei gjennom sin «STOPP rasismen»-kampanje i toppfotballen. Nå er tiden moden for å ta stafettpinnen videre og iverksette vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering i hele idrettsorganisasjonen. Vi håper materiellet bidrar til en massiv mobilisering fra utøvere, trenere, foreldre, idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Skal vi lykkes med å leve opp til vår visjon, «idrettsglede for alle», må vi ha et langsiktig fokus og jobbe systematisk mot alle former for diskriminering på ulike nivå, hver dag. Da er det holdningsskapende arbeidet som foregår ute i klubber og lag, det aller viktigste. Med #STOPP-konseptet kan vi alle bidra til å markere vårt tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering, sier Kjøll.

Om #STOPP-materiellet
Alle NIFs redaksjonelle flater vil fra og med i dag, 1. desember, kles med #STOPP-kampanjebannere – med en oppfordring til særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag om å gjøre det samme. Det inkluderer bannere i ulike formater på nettsider og nyhetsbrev og aktuelle bakgrunnsbilder til bruk i sosiale medier, som Facebook, Instagram og Twitter.

NIF har også produsert trykt materiell som beachflagg, bannere, rollups, skilt og duker til gulvflater med #STOPP-budskap, som vil lånes ut gratis til alle særforbund.

#STOPP-materiellet vil være et overordnet rammeverk for å synliggjøre idrettens tydelige standpunkt mot alle former for diskriminering. Samtidig er det viktig at idrettsorganisasjonens systematiske arbeid mot diskriminering og utenforskap styrkes i tiden fremover.»