• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  God Jul – fortsatt som «Rent Særforbund»

God Jul – fortsatt som «Rent Særforbund»

Av Per Iversen / 2020-12-18

Det er to år siden NBF ble godkjent som «Rent Særforbund» av AntiDoping Norge (ADNO). Etter to år skal man resertifiseres, og denne prosessen er nå ferdigstilt for Bowlingforbundet. NBF er følgelig fortsatt «Rent Særforbund», godkjent for 2021 – 2022, med de forpliktelser, og annerkjennelse, dette medfører. De fleste tenker trolig kun på toppidretten når det er snakk om dopingproblematikk, men dette er ikke korrekt. Problemstillingene er aktuelle/relevante også for den øvrige idretten, uansett nivå.

Alle våre lisensierte spillere bes følgelig holde seg oppdatert rundt dopingspørsmål, gjerne via hjemmesiden til ADNO: https://www.antidoping.no/ – foruten å gjennomføre Ren Utøver på individuell basis, og gjerne Rent Idrettslag på vegne av klubb. (Klubbstyret er selvsagt rette instans her.)

Julehøytiden står for døren, og Forbundskontoret vil holde stengt/ta ferie fra mandag 21. desember og ut året. Kontoret er følgelig bemannet på ordinær måte igjen fra mandag 4. januar. Det vil i mellomtiden dog kunne påregnes at eventuelle e-poster vil følges opp ved åpenbart behov, om enn ikke daglig, inkludert påmeldinger til «Korona Cup».

Vedrørende «Korona Cup»: Meld på flest mulig lag, om nødvendig med spillere fra flere klubber på samme lag, så vil avklaring rundt slike konstellasjoner følge etter hvert. «Aktivitet» er nøkkelordet; formalia er ikke det viktigste ved denne korsvei.

Vi har alle opplevd, og opplever, en spesiell tid – og Forbundskontoret ønsker alle i Bowling-Norge GOD JUL OG GODT NYTT ÅR. Ta vare på dere selv, ha en fin høytid, og så er det full gass igjen i 2021! Det inkluderer lansering av «SportBowling», foruten ansettelse av ny generalsekretær. Ytterligere informasjon om dette kommer selvsagt i nær fremtid.