Landsliga 2020/21 kanselleres – lokal aktivitet opprettholdes der det er mulig

Av Per Iversen / 2020-11-06

På FS-møte 10/20, avholdt torsdag 5. november, besluttet Forbundsstyret å kansellere Landsligasesongen 2020/21. Årsaken er den krevende og uavklarte situasjonen for hele samfunnet, inkludert idretten, som følge av Covid-19. Gårsdagens retningslinjer og påbud fra myndighetene som inkluderte tilnærmet reiseforbud i Norge inntil videre, foruten potensiell lokal nedstengning av idrettsanlegg som følge av smitteutviklingen, tilsier at gjennomføring av Landsliga ville blitt svært krevende, inkludert en stor og trolig etter hvert uhåndterlig «back-log» av utsatte kamper.

Vurderingen til Forbundsstyret ble derfor at hensynet til liv og helse, kombinert med ønske om forutsigbarhet og kostnadsbesparelser for klubber og spillere, medfører at Landsligasesongen 2020/21 bortfaller.

Nedenfor gjengis formelle beslutninger fra møtet som berører sportslig aktivitet. (Fullstendig Protokoll vil foreligge neste uke.)

  • Landsliga 2020/21 kanselleres. Gjennomført spill strykes ved utgangen av 2020, men spilte serier ut 2020 godskrives den enkelte spiller.
  • Reisefordeling 2020/21 bortfaller. Alle klubber som har betalt inn til ordningen, får refundert sin innbetaling.
  • Landsliga 2021/22 vil baseres på de samme lag/avdelinger som var inkludert i den kansellerte Landsligaen 2020/21. Det vil gjennomføres en bekreftelsesrunde til alle aktuelle klubber/lag i juni 2021, hvor også påmeldingsavgift vil kommuniseres. Påmeldingsavgift for 2020/21 refunderes ikke – kanselleringen er å betrakte som «force majeure» for NBF – men en viss rabatt for 2021/22-påmelding vil trolig kunne påregnes.
  • En Telefonliga med oppstart i januar vil tilbys alle Landsliga-lag. Ingen påmeldingskostnad, denne dekkes av allerede innbetalt påmeldingsavgift.
  • Veteranliga 2020/21 gjennomføres som planlagt.
  • NM Veteran 2021 utsettes til høsten 2021, fortsatt med Oslo BK som arrangør.
  • Som følge av utsettelsen av NM Veteran må kvalifiseringen til VM Veteran endres. NBF vil komme tilbake med ny informasjon om dette så snart som mulig.
  • NBFs Dameturnering utsettes. Turneringen skulle egentlig vært gjennomført i mars. Nytt tidspunkt vil offentliggjøres så fort det er klart; NBF håper på gjennomføring i mai.

Noen utfyllende kommentarer til ovenstående informasjon:

Det et sterkt ønske om å opprettholde bowlingspill i form av lokal aktivitet = lokale turneringer, der det vil la seg gjøre ut fra lokal smittesituasjon/lokale retningslinjer. FS har nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Christin Löfman, Grace Kristiansen og Nicolas Osborg som vil utarbeide forslag til konkurranseaktivitet som erstatning for Landsligaspill. Denne aktiviteten vil være å betrakte som approbert spill for den enkelte utøver. Nærmere informasjon vil komme så snart denne er klar, og inkludere et tilbud om telefonliga med planlagt oppstart i januar.

For å opprettholde aktivitet oppmuntres alle lag til om mulig å spille oppsatte ligakamper i serierunde 4 – 6, basert på telefonkamper der fysisk spill ikke er mulig/ønskelig. Ta kontakt med hverandre, og se hva man kan få til i en krevende situasjon. Oppsatte kamper som gjennomføres i 2020, kan rapporteres inn på vanlig måte og spillerne vil få registrert seriene. Tabellene vil selvsagt være tilnærmet uten interesse, og ikke ha noen formell betydning. Det anmodes altså til en slik løsning med utgangspunkt i et sterkt ønske om opprettholdelse av «aktivitet», vi har ingen spillere å miste! (Sportslige resultater = tabeller har liten betydning akkurat nå, og vil ikke påvirke oppsett/deltagelse for Landsliga 2021/22.)

Det planlegges for oppstart Landsliga 2021/22 i september, men dette kan selvsagt ikke garanteres på det nåværende tidspunkt.

Som følge av den foreliggende situasjon vil kravet til «NM-serier» for deltagelse i NM sgl/dbl 2021, vurderes i januar. Dette kan bety en reduksjon av kravet på 150 serier, men det gjenstår å se.

Som følge av at Veteranligaen gjennomføres som telefonkamper, forutsettes det at denne i utgangspunktet gjennomføres som vanlig – selvsagt med kamputsettelser der det vil være nødvendig. Veteranutvalget koordinerer som vanlig gjennomføringen av dette seriespillet.

Lokale turneringer gjennomføres der det er mulig i tiden fremover, det samme gjelder selvsagt treninger og annen lokal aktivitet. (NBF beklager i denne forbindelse utsendelsen av en Facebook-melding for noen dager siden hvor det ble anbefalt å stoppe all aktivitet, også treninger. Dette rådet var myntet kun på de geografiske områder hvor smittesituasjonen tilsa «stopp», men det poenget fremkom ikke i meldingen.)

Det er krevende og uoversiktlige tider for oss alle, og NBF har stor forståelse for eventuell frustrasjon og forvirring ute hos klubber og spillere som følge av stadig ny informasjon/beslutninger, som noen ganger også kan fremstå som uklar eller vanskelig å forstå. NBF beklager dette, men ber samtidig om forståelse for at det er krevende for FS og Forbundskontoret å forholde seg til en stadig skiftende situasjon, hvor samfunnsansvar og ønske om aktivitet skal veies mot hverandre – samtidig som situasjonen til dels er forskjellig i de ulike deler av landet.

NBF gjør så godt vi kan – ta kontakt med Forbundskontoret om noe er uklart, så skal vi bistå etter beste evne.