Knapt søknader i det hele tatt: NM-arrangører 2022

Av Per Iversen / 2020-11-03

Søknadsfristen, 1. november, har utløpt for NM-arrangører i 2022. Det er med beklagelse at NBF registrerer meget dårlig respons/søknadsmasse ved denne korsvei.

Det er kun Solør BK som er registrert med en omfattende søknad. Dessuten har Stavanger Døve søkt på NM Døve/Hørselshemmede – takk til begge klubber. Om Forbundskontoret mot formodning har oversett noen søknader, vennligst gi GS Per Iversen beskjed omgående.

Det er selvfølgelig avgjørende at det mottas flere arrangør-søknader for 2022, og søknadsfristen utvides følgelig til 15. november.

Den opprinnelige utlysningen gjengis nedenfor – se kun bort fra søknadsfristen, alt annet er fortsatt gjeldende informasjon.

UTLYSNING NM-ARRANGØRER 2022

Verden vil jo gå videre selv i disse utfordrende Korona-tider. Det er følgelig grunn til å tro at situasjonen for oss alle, både som samfunnsborgere og idrettsaktører, er tilnærmet normalisert i 2022. Dette bør kunne tilsi at vår bowling-aktivitet kan gjennomføres som tidligere, inkludert hele 7 ulike NM-arrangement i 2022 – som alle må ha arrangører! NBF håper å motta diverse søknader i dagene fremover – på forhånd takk.