Honnør til alle som greier å iverksette aktivitet – stå på!

Av Per Iversen / 2020-11-17

Vi kjenner alle på den krevende situasjonen som til dels eskalerer, i hvert fall i noen områder, ikke minst i Østlandsområdet, og da ikke bare i Oslo. Idretten blir stadig sterkere berørt, noe som også gjelder vår idrett. Bowlinghaller stenges, og det er gjennomgående stor usikkerhet med tanke på konkurranseavvikling og generell idrettsaktivitet fremover.

I lys av Fotballforbundets utfordringer og ulike beslutninger (noen gode og noen mindre gode), i tillegg avlysning av Håndball-EM i Norge, utsettelse av World Cup Langrenn etc – synes det i stadig større grad som at kanselleringen av Landsliga 2020/21 var en korrekt avgjørelse av NBF. Godt smittevern og idrettens samfunnsansvar i den foreliggende situasjon, skal og må gå foran landsdekkende seriespill med til dels utstrakt reisevirksomhet mellom geografiske regioner.

Når det er sagt, ønsker NBF samtidig å gi honnør til det aktive bowlingmiljøet for konstruktiv holdning i en krevende tid. Kanselleringen har blitt mottatt «på strak arm», samtidig som miljøet har tatt oppfordringen om å opprettholde aktivitet der det er mulig rent smittevernmessig. Det meldes inn resultater fra avholde ligakamper, enten fysisk gjennomført eller via telefon, og det arrangeres en rekke lokale turneringer. Noen av disse har stått på terminlisten hele tiden. Andre turneringer er nyopprettet, som følge av situasjonen og et sterkt ønske om å tilby aktivitet til miljøet. Samtidig må også turneringer avlyses eller utsettes, slik er det bare.

NM Junior i slutten av januar planlegges avholdt som oppsatt i Molde, men det er selvsagt umulig å kunne si noe endelig om dette mesterskapet på det nåværende tidspunkt.

Det er både morsomt og motiverende å oppleve denne innstillingen som Bowling-Norge viser i disse tider – stå på videre. Vi skal komme igjennom dette, sammen! (På bildet gjengis en norsk verdensmester, sammen med godt støtteapparat. I tunge stunder må vi trøste oss med at verden på et tidspunkt igjen vil bli «normal», og at slike opplevelser som Georg gav oss den gang, på nytt vil bli mulig.)