Vår status som «Rent Særforbund» forplikter

Av Per Iversen / 2020-10-22

NBF er, som sikkert de fleste vet, sertifisert som Rent Særforbund.

I den forbindelse er det ønskelig at flest mulig av våre medlemmer gjennomfører et digitalt kurs, via internett: «Ren Utøver»

Bowlingforbundet skal nå resertifiseres, og det er derfor av betydning at vi kan fremvise en høy gjennomføringsgrad – foruten det aller viktigste: Kurset fremstår som helt nødvendig for å inneha nødvendig kunnskap om dopingproblematikk. Dette er viktig kompetanse for alle som driver idrett, uansett nivå = gjelder absolutt ikke bare for toppidrettsutøvere!

NBF ber alle styremedlemmer i klubbene om å gjennomføre kurset, og anmoder dessuten alle medlemmer om å gjøre det samme.

Kurset tar maks 30 minutter, og gjøres via internett, lenke gjengis nedenfor. Benytt «Ny bruker», om noen da ikke vet at de har tatt kurset allerede  –  da kan man se bort fra denne e-post. Men våre opplysninger tilsier at de aller fleste ikke har gjennomført kurset.

Det er viktig at kurset gjennomføres omgående  –  helst innen søndag 25. oktober om mulig.

På forhånd takk!

https://renutover.no/

Dessuten er det også sterkt ønskelig at flest mulig klubber går igjennom prosessen for å bli «Rent Idrettslag». Dette er en noe mer omfattende prosess, og forventes ikke gjennomført umiddelbart. Kurset, som ligger på nett, vil kunne være et naturlig og viktig tema å ta opp på klubbens neste styremøte. Det er sendt ut informasjon om «Rent Idrettslag» tidligere, uten noen særlig respons  –  derfor denne påminnelse.

Rent IL er et forebyggende program som retter seg mot de rundt 11 500 idrettslagene i Norge.

Programmet skal få trenere, ledere og utøvere til å diskutere utfordringer og dopingrisiko i eget lag, og til syvende og sist bli enige om en handlingsplan med konkrete tiltak. Å gjennomføre programmet er beregnet til å ta 1-2 timer.

Lenken gjengis nedenfor.

https://www.rentidrettslag.no/