Vår mann i gang med spennende Mentorprogram

Av Per Iversen / 2020-10-06

Som tidligere meddelt, er leder av NBFs Ungdomsutvalg, Jørgen Mathiesen, deltager på et spennende Mentorprogram i regi av NIF og Norges Studentidrettsforbund.

Jørgen er godt i gang med programmet, og kan på bildet sees sammen med sin personlige mentor: Tord Arvesen Bakke, generalsekretær i Norges Squashforbund. Tord har en spennende bakgrunn fra ulike organisasjoner, og vil helt sikkert gi Jørgen mange gode impulser og nyttige råd i løpet av programmet som vil foregå frem til sommeren.

Vi synes det er veldig hyggelig at Jørgen ble valgt ut til å delta på vegne av NBF, tok utfordringen og åpenbart vil styrke sin kompetanse, både som person og idrettsleder. Dette vil selvsagt også komme norsk bowling til gode, noe vi ser frem til. Kompetanseoppbygging og videreutvikling er norsk bowling helt avhengige av om vi skal være relevante i fremtiden. NBF vil følgelig alltid søke å være tilstede i relevante utdanningsmessige fora = tilby våre medlemmer og tillitsvalgte organisasjonsmessig «påfyll» og viten. Lykke til Jørgen, vi heier på deg!