Merk presiseringer forbundet med «Alt Landsliga-spill ut november utsettes, med visse unntak»

Av Per Iversen / 2020-10-28

Som følge av de seneste forsterkede Korona-restriksjoner på landsbasis kombinert med lokale påbud/regler som til dels er enda strengere, og som alle vil kunne endres på kort varsel – har Forbundsstyret besluttet å utsette alt spill i Landsligaen med virkning fra 28. oktober og ut november 2020. Det åpnes dog for at lokaloppgjør, primært i 3. divisjon, kan gjennomføres i den aktuelle perioden forutsatt at begge lag er enige. Videre vil telefonkamper i 1. div damer kunne gjennomføres om ønskelig. Det vil gis anledning til også å gjennomføre kamper i øvrige divisjoner om begge lag er enige, og det er smittevernmessig forsvarlig = grønne soner.

PRESISERING: Arrangører er frie til å sette opp hva slags turnering man ønsker, også slike turneringer som kan tiltrekke seg tilreisende fra andre regioner. Slike potensielle tilreisende deltagere må selv avgjøre om de kan/vil reise. I gårsdagens Facebook-melding ble uttrykket «lokale turneringer» benyttet, noe som følgelig kan forvirre/misforstås. I alle turneringer og øvrig bowling-aktivitet forutsettes det selvsagt at gjeldende smittevernregler overholdes, inkludert de regler som NBF har utarbeidet og kommunisert.

Avgjørelsen innebærer at serierunde 3 – 5 utsettes, men at det åpnes for at 6. serierunde medio desember kan gjennomføres som planlagt. Dette følger av regjeringens tidsplan hvor nåværende Koronatiltak forutsettes å gjelde til begynnelsen av desember, nærmere bestemt 2. desember.

Dette betyr i utgangspunktet utsettelse av alle landsliga-kamper som er terminfestet ut november 2020, uavhengig om det er opprinnelig fastsatt kamp eller kamp som egentlig er flyttet fra et tidligere tidspunkt i 2020. Det vil ikke fastsettes nye kamptidspunkter i 2021 for disse «2020-kampene» på det nåværende tidspunkt. Dette vil Seriekomiteen komme tilbake til på et senere tidspunkt, forslagsvis i begynnelsen av desember om situasjonen rundt Covid-19 tilsier det. På det tidspunkt vil det dessuten tas en avgjørelse i FS om serierunde 6 vil kunne avholdes. Om den serierunden også vil måtte bli utsatt, kan det fort hende at hele resten av Landsliga-sesongen 2020/21 vil bli amputert, og i verste fall avlyst. Denne vurderingen gjøres i begynnelsen av desember.

Utsettelse av aktivitet ut november gjelder kun Landsliga, ikke Veteranliga eller annet approbert spill i 2020.

Det understrekes at beslutningen betyr «utsettelse», ikke «avlysning». Det er primært reisevirksomhet fra/til «røde» områder som er problemet. Disse områdene kan endres på kort varsel, noe som gjør landsdekkende ligaspill nærmest umulig/ikke ønskelig, slik NBF ser det. Det påhviler dessuten også idretten å ta et samfunnsansvar i den nåværende situasjonen, noe NBF ønsker å gjøre via den foreliggende beslutning.

Veteranutvalget bes holde god kontakt og dialog med «sine» lag, og søke å få avholdt kampene på oppsatt tidspunkt forutsatt at lokale forhold tilsier dette. (Om det blir større tidsforskjell enn vanlig rundt gjennomføring av enkelte Veteran-kamper, bør dette være uproblematisk i den foreliggende situasjon.) Skulle det vise seg at også oppgjør i Veteranligaen må utsettes til 2021, vil dette selvsagt gjøres – i samråd med Veteranutvalget

Approbert turneringsaktivitet utsettes/avlyses i prinsippet ikke – selvsagt forutsatt at lokale smitteverntiltak, inkludert åpne bowlinghaller – muliggjør gjennomføring. Det er opp til lokale arrangører/klubber i samråd med lokale smittevernmyndigheter å beslutte om bowlingaktivitet kan gjennomføres – det gjelder turneringer, lokalliga, treninger etc.

Om noe skulle være uklart, vennligst ta kontakt med Forbundskontoret.