Alle spillere og klubber må ta smittevern på alvor!

Av Per Iversen / 2020-10-07

Situasjonen er fortsatt krevende, og vi opplever at noen av våre utøvere er usikre og ukomfortable, noe som medfører avlysning/utsettelser av kamper og turneringer. Dette er noe NBF selvsagt har forståelse for, ref det spesielle regelverk for Landsliga 2020/21 som ble offentliggjort 14. september.

Andre utøvere er ikke bekymret, og «kjører på» som vanlig. Dette er selvsagt helt OK, samtidig som det er viktig at nødvendige smitteverntiltak overholdes.

Folk er forskjellige, og etterlever i ulik grad gjeldende smittevernregler og retningslinjer. Dette er en løpende bekymring, og NBF vil herved igjen minne våre spillere, lagledere og trenere om betydningen av å bidra til optimalt smittevern under utøvelse av sin idrett i bowlinghallene. Dette gjelder under trening, turneringer og ligakamper.

Bowlinghallene har selvsagt også en viktig rolle i smittevernarbeidet  –  til dels uavhengig av «aktivt» spill  –  men samtidig også i samarbeid med det aktive miljøet. Vi synes å kunne konstatere at gjennomføring/etterlevelse av gjeldende retningslinjer til dels etterleves ulikt fra bowlinghall til bowlinghall  –  noe som ikke er så overraskende; den menneskelige faktor spiller selvsagt også inn her. Vi opplever at noen haller har meget gode interne rutiner, og etterlever disse  –  mens andre haller dessverre synes å ha blitt litt «slappe» med tanke på smittevern, akkurat som noen besøkende spillere.  Det fremstår som avgjørende at alle impliserte parter bidrar sammen, og passer på hverandre.

Den enkelte bowlinghall vil ha sine egne/interne smittevernsrutiner, og disse skal selvsagt etterleves. Dessuten har NBF i juni offentliggjort våre særidrettslige «Koronavett-regler», disse gjengis HER.

Videre er det nylig kommunisert smitteverntiltak i forbindelse med kommende NM i Heimdal. Noe av innholdet siteres:

«Foruten de allerede kommuniserte spesifikke smittevernreglene for mesterskapet, gjelder selvsagt sunn fornuft og allmenne regler i samfunnet vårt:

Hold deg hjemme om du føler deg syk. Hold avstand. Bruk munnbind/ha munnbind tilgjengelig om «1 meteren» i noen tilfeller skulle vanskelig å overholde. Vask hendene ofte. Det er av avgjørende betydning at alle deltagere er seg sitt personlige ansvar bevisst. NBF/arrangør kan komme med så mange retningslinjer/tiltak man bare vil. Disse tiltakene vil uansett være fånyttes om ikke den enkelte tar hensyn, bruker hodet og alltid tenker smittevern!»

Smittevernreglene for NM som det henvises til i teksten over, gjengis HER.

Det er helt nødvendig at aktive spillere gjør sin del av denne viktige jobben. Samtidig har hallene altså også et ansvar, sammen med oss i Bowling-Norge, for at dette skal gå bra, og at vi ikke igjen vil oppleve nedstengning av landets bowlinghaller  –  det vil være særdeles uheldig! Dette selvfølgelig med tanke på konsekvensene for vår idrettslige aktivitet, men aller viktigst med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar som særforbund, og enkeltpersoner: vi må alle gjøre vårt ytterste for å stanse/begrense COVID-19 i Norge!