1. november: Frist for å søke som NM-arrangør 2022

Av Per Iversen / 2020-10-01

Det minnes om at fristen for å søke som NM-arrangør i 2022 er satt til 1. november.

Så langt har NBF ikke mottatt noen søknader, men det er jo fortsatt en måned igjen av fristen. Som tidligere år anmodes det om at «nye» potensielle arrangører sender inn søknad. Intet negativt sagt om de arrangører som alltid melder seg – tvert om, uten dere hadde den årlige «NM-kabalen» vært meget krevende – men like fullt: noen nye arrangørsteder i 2022 hadde det vært svært hyggelig å kunne melde om når den tid kommer! (Tildeling av de ulike mesterskapene vil gjøres på FS-møtet i begynnelsen av desember.)

Et NM-arrangement er selvsagt krevende, men like fullt gjennomførbart for de fleste klubber og kretser – ikke minst fordi våre NM til dels er av ulik størrelse/omfang. Dessuten tilbyr NBF hjelp og støtte til alle arrangører via sin Mesterskapsgruppe, ledet av Erik Garder fra Forbundskontoret.

Utlysningen gjengis via lenken nedenfor. Ta sjansen; et NM-arrangement er morsomt og givende, og setter dessuten bowling «på kartet» lokalt. (En ordfører med respekt for seg selv vil alltid være interessert i å åpne et NM..)

UTLYSNING NM-ARRANGØRER 2022