Protokoll; FS-møte 8/20

Av Per Iversen / 2020-09-18

Lørdag 12. og søndag 13. september ble det avholdt FS-møte, med fysisk oppmøte for første gang siden januar. Strategiarbeid var i fokus, men første del av møtet ble benyttet til ordinære, operative saker. Noen av det viktigste i så henseende var utarbeidelse at et spesielt regelverk i forkant av oppstart for Landsliga 2020/21. Dette regelverket ble offentliggjort umiddelbart, nærmere bestemt 14. september, og gjengis for ordens skyld på nytt HER.

Selve Protokollen gjengis via lenke nederst i denne nyhetsmelding, mens noen hovedpunkter fra FS-møtet gjengis i stikkordsform nedenfor:

  • Konseptet «SportBowling» er snart ferdigstilt og vil presenteres for miljøet senere i høst, med planlagt lansering ved årsskiftet
  • Det spennende analyseverktøyet «Specto» vil kjøpes inn av NBF, i form av en flyttbar versjon; «Specto Go». Sportslig ledelse vil utarbeide en plan for benyttelsen i månedene fremover, og ser frem til å ta dette nyttige hjelpemiddelet i bruk.
  • Som «plaster på såret» for bortfall av EM Junior 2020, vil hver av de 7 spillerne som var uttatt, få tildelt et stipend på kr 5.000 som dekkes av Sportslig Budsjett. Kriteriene for bruk, primært turneringsdeltagelse og/eller innkjøp av utstyr, vil kommuniseres til spillerne i forbindelse med utbetaling – innen utgangen av september.
  • Utvidet/endret instruks for Seriekomiteen ble vedtatt. Endringene bunner primært i et ønske om en viss endring av avdelingsoppsett over tid hvor økonomiske hensyn ikke alene skal være avgjørende.
  • Strategiarbeidet i Forbundsstyret er en dynamisk prosess, i stadig utvikling. Blant annet vil nå initiativ overfor bowlinghallene spesielt vektlegges. Det er fra NBF sin side et behov og ønske om et stadig bedre samarbeid og forståelse mellom hallene og det aktive bowlingmiljøet. I så henseende vil eventuell etablering av en operativ halleierforening anses som spesielt kjærkommen.

PROTOKOLL FS-MØTE 8/20