• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Oppstart Landsliga 2020/21; viktig informasjon

Oppstart Landsliga 2020/21; viktig informasjon

Av Per Iversen / 2020-09-08

Det vil tidlig neste uke foreligge et regelverk som omhandler alternativer for påmeldte lag til Landsliga 2020/21; alle divisjoner. Regelverket vil ta utgangspunkt i tidligere offentliggjort informasjon – det siteres fra nyhetsmelding offentliggjort 31. august:

«Landsliga 2020/21 vil starte opp som oppsatt, i slutten av september. I alle divisjoner vil det åpnes for at kamper kan utsettes om ett/begge lag ikke er komfortable med = ikke ønsker å spille på oppsatt tidspunkt. Et konkret regelverk for hvordan utsettelser skal gjennomføres, og hvilke kriterier som må etterleves, vil foreligge i god tid før seriestart. NBF ønsker ikke å fremstå som «strenge» i den foreliggende situasjon, og vil oppmuntre til fleksibilitet og forståelse mellom berørte parter. Samtidig er det selvsagt et felles ønske om å få avholdt seriespillet om mulig; det er jo hele poenget for alle involverte. Derfor forventes det at lagene gjør sitt beste for smidig og smittesikker gjennomføring, med minst mulig utsettelser.»

Regelverket som utarbeides, vil trolig også åpne for at lag kan trekkes innen en definert dato før seriestart, uten at bot vil utstedes. Nærmere informasjon kommer tidlig neste uke, etter all sannsynlighet 14. september.

Det minnes for ordens skyld om at nødvendige smittevernstiltak rundt alle idrettsarrangement innebærer mulighet for smittesporing om det skulle bli nødvendig. Våre turneringsarrangører vil ha startlister, slik at man alltid har god oversikt vedrørende selve deltagerne. Det vil dog være en utfordring å ha oversikt over eventuelle andre tilstedeværende: familie, venner, trenere etc. Arrangører skal føre lister over disse personene, og disse opplysningene må oppbevares en viss tid etter avsluttet arrangement. NIF tilbyr nå alle idrettslag en elektronisk løsning for dette viktige arbeidet. Detaljer gjengis nedenfor.

Norges idrettsforbund og Vipps tilbyr nå idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes Covid-19 smitte i tilknytning til idretten. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon og sikrer digital besøksregistrering som gjør det raskt og effektivt å kontakte deltakere på et idrettsarrangement dersom det blir avdekket koronasmitte.

Gå til HIT for å registrere deltakerne på et arrangement.

Slik benyttes løsningen:

Besøkende med idrettens ID eller Vipps skanner enkelt en QR kode og vil umiddelbart bli registrert i løsningen med navn og telefonnummer til arrangementet. For andre besøkende kan man registreres manuelt i samme løsning. For Norges idrettsforbund har det vært viktig å tilby idrettslagene en gratis, enkel og trygg løsning for å håndtere oppmøteregistrering. Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.