Lag som har trukket seg fra ligaspill 2020/21

Av Per Iversen / 2020-09-22

I henhold til utsendt regelverk ble det gitt anledning til å trekke sine lag fra Landsligaspill senest 18. september, uten at det skulle medføre bot til klubber som valgte å gjøre dette.

Noen få klubber har valgt denne løsningen:

  • Macron damer:      Fyllingen BK
  • 1. div herrer:           Sofiemyr BK  (med forbehold inntil 25.09)
  • 2. div avd B:            Fyllingen BK, Gokstad BK, Hallingkast BK, Larvik BK 2
  • 3. div Midt Norge: Heimdal BK 2
  • 3. div veteran:        Valdres BK
  • 4. div veteran:        Larvik BK 2

Skulle NBF mot formodning ha unngått å registrere andre avmeldinger enn det som gjengis over, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret omgående så oversikten vil kunne være å betrakte som fullstendig og korrekt.

Med ett unntak er «strykningene» uproblematiske og tilsier ingen særlige justeringer i det aktuelle avdelingsoppsettet.

Men det faktum at 4 av 10 lag har trukket seg i 2. div Herrer, avd B – er ingen heldig situasjon. Dette betyr at det kun vil være 6 lag i denne avdelingen. Det har derfor vært vurdert å flytte over et lag fra både avd A og avd C, med tanke på jevnere antall lag i hver av de tre avdelingene. Som følge av den korte tiden som gjenstår til seriestart, og med respekt for de forberedelser og planer som alle gjenværende lag i 2. divisjon allerede har gjennomført, har denne løsningen blitt forkastet av FS i samråd med Seriekomiteen.

Dette betyr at 2. divisjon, avd B vil gjennomføres med 6 lag. Seriekomiteen vil umiddelbart sette seg i kontakt de gjenværende lagene med tanke på optimalisering av spilleoppsettet. Det kan i den forbindelse bli aktuelt å gjennomføre «4 dobbelt serie» = 20 kamper. Dette vil eventuelt kun gjøres om alle lag ønsker dette, og i så fall basert på to kamper mot samme lag i alle runder; for å holde reisekostnadene nede. Hvis ikke alle berørte lag ønsker denne løsningen, vil det avholdes dobbelt serie = 10 kamper.

NBF synes det er gledelig at såpass få lag faktisk trakk seg, noe som åpenbart viser at miljøet er innstilt på konkurranseaktivitet i tiden fremover, også i form av ligaspill.

Skulle noe være uklart rundt oppstart av den kommende ligasesongen, vennligst ta kontakt med Forbundskontoret.

Velkommen til ligaspill 2020/21!