Elektronisk, gratis besøksregistrering – anbefales

Av Per Iversen / 2020-09-23

Det minnes for ordens skyld om at nødvendige smittevernstiltak rundt alle idrettsarrangement innebærer mulighet for smittesporing om det skulle bli nødvendig. Våre turneringsarrangører vil ha startlister, slik at man alltid har oversikt vedrørende selve deltagerne. Det vil dog være en utfordring å ha oversikt over eventuelle andre tilstedeværende: familie, venner, trenere etc. Arrangører skal føre lister over disse personene, og disse opplysningene må oppbevares en viss tid etter avsluttet arrangement. NIF tilbyr nå alle idrettslag en elektronisk løsning for dette viktige arbeidet. Detaljer gjengis nedenfor.

Løsningen ble benyttet under Ungdoms-NM og fungerte fint. NBF anbefaler at alle arrangører av bowlingturneringer i tiden fremover vil benytte løsningen; den er enkel å benytte og dekker de krav man bes oppfylle som arrangør. (Benytt løsningen om ønskelig også på seriekamper og treninger – også for å bli kjent med løsningen.)

Norges idrettsforbund og Vipps tilbyr nå idrettslag og øvrige organisasjonsledd i norsk idrett en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes Covid-19 smitte i tilknytning til idretten. Den responsive nettsiden er enkel å håndtere ved bruk av mobiltelefon og sikrer digital besøksregistrering som gjør det raskt og effektivt å kontakte deltakere på et idrettsarrangement dersom det blir avdekket koronasmitte.

Gå til HIT for å registrere deltakerne på et arrangement.

Slik benyttes løsningen:

Besøkende med idrettens ID eller Vipps skanner enkelt en QR kode og vil umiddelbart bli registrert i løsningen med navn og telefonnummer til arrangementet. For andre besøkende kan man registreres manuelt i samme løsning. For Norges idrettsforbund har det vært viktig å tilby idrettslagene en gratis, enkel og trygg løsning for å håndtere oppmøteregistrering. Brukerdataene vil bli slettet innen 30 dager etter at arrangementet ble avsluttet, og personvernet er ivaretatt i tråd med offentlige lover.