235 påmeldte spillere til NM sgl/dbl 2020

Av Per Iversen / 2020-09-17

Påmeldingsfristen har nå utløpt og 235 spillere er registrert påmeldt til NM i Heimdal. I dagens krevende og spesielle situasjon er arrangøren, Trøndelag Bowlingkrets, og NBF tilfreds med dette antallet. (Hamar 2019: 278 spillere, Oslo 2018: 282 spillere.) Påmeldingen viser åpenbart at det er et sterkt ønske om å få spilt konkurransebowling i store deler av miljøet vårt, og det er selvsagt både hyggelig og motiverende for oss alle! (Bildet viser to tidligere vinnere av Kongepokalen. Disse gutta og mange andre spillere har selvsagt lyst på heder og ære, samtidig som mesterskapet er en flott mønstring av utøvere på til dels forskjellig nivå, fra hele landet. NM er rett og slett morsomt og hyggelig, uansett plass på resultatlisten.)

Rent formelt kan NBF opplyse om at mesterskapet naturlig nok vil gjennomføres. Dette selvfølgelig under forutsetning av at Covid19-situasjonen ikke endrer seg drastisk i løpet av den neste måneden – noe som i så fall skulle medføre strengere tiltak fra myndighetenes side.

Når dette er sagt, kan det opplyses om at det vil selvsagt vil gjennomføres spesielle smittevernstiltak i hallen under mesterskapet. Detaljene vil komme senere, men følgende kan nevnes allerede nå: lenger opphold mellom puljene enn vanlig, begrenset baneforflytting under spill, liten mulighet for å være tilstede i hallen utover eget spill, publikumsbegrensninger, registrering av alle som er tilstede med tanke på smittesporing, ikke tilgang på felles frukt i spilleområdet, begrenset mulighet for felles oppbevaring av utstyr i «kulerom» etc. Dette kommer i tillegg til ordinære retningslinjer for smittevern med «1 meters regelen» som den viktigste.

Har noen potensielle deltagere vært usikre på om man ønsker å delta, men nå kunne tenke seg å være med likevel – vennligst ta kontakt med arrangør omgående med tanke på mulig etteranmelding. (Arrangør stilles fritt til å vurdere denne muligheten.)

Det faktum at interessen og påmeldingen til årets utsatte NM er såpass oppmuntrende, tilsier etter NBF sin mening at beslutningen om å åpne for landsligaspill som planlagt – med de valgmuligheter som det samtidig er lagt opp til – fremstår som naturlig.

Velkommen til NM sgl/dbl 2020!