• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Viktig info om: NM Lag, NM Ungdom og kampoppsett/gjennomføring av Landsliga

Viktig info om: NM Lag, NM Ungdom og kampoppsett/gjennomføring av Landsliga

Av Per Iversen / 2020-08-10

NM Lag vil flyttes fra Drammen til Hønefoss. Ny arrangør er Ringerike BK. Tidspunktet endres ikke: fortsatt uke 47 = finalespill 21. og 22. november. Avvikling av et lag-NM vil bli spesielt krevende i en situasjon hvor det fortsatt vil kunne være smittevernstiltak som tilsier 1 meters avstand. Skulle dette fortsatt være status utover høsten, vil lag-NM neppe kunne la seg gjennomføre. NBF og arrangør vil selvsagt være i tett dialog med lokale smittevernsmyndigheter, NIF og andre relevante organer i tiden fremover. En endelig beslutning om gjennomføring eller ikke, vil fattes senest 8 uker før planlagt oppstart; altså i slutten av september. (Se også informasjon om gjennomføring av ligaspill og generell bowlingaktivitet lenger nede i denne melding.)

Det minnes om påmeldingsfrist for NM Ungdom: 1. september. Deltagerne bes også huske på bestilling av overnatting – flere alternativer er tilgjengelig. Invitasjonen gjengis for ordens skyld HER.

Kampoppsett for Landsliga-spill sesongen 2020/21 er offentliggjort, kan leses HER for de som ikke allerede har fanget opp informasjonen. Oppsettet er ikke «skrevet i stein» – særlig ikke denne gang, som følge av utfordringene rundt COVID-19. Ved denne korsvei vil det forventes stor grad av fleksibilitet og forståelse for fortløpende endringer rundt gjennomføring av kampoppsettet for sesongen fra alle impliserte parter. Synspunkter og innspill på kampoppsettet kan meddeles til Forbundskontoret, eventuelt direkte til leder av Seriekomiteen, i løpet av inneværende uke, altså senest søndag 16. august – primært via e-post. (Det faktum at noen kamper i Macron Damer vil påvirkes av EM Damer i januar, vil håndteres spesielt – dialog vil opprettes med de berørte lag.)

Den urovekkende oppblomstring av smittetilfeller i Norge vil selvsagt påvirke samfunnet, og idretten, i tiden fremover. Hvis den negative utviklingen fortsetter, kan det åpenbart bli krevende, for ikke å si umulig, å gjennomføre planlagt aktivitet videre inn i sesongen 2020/21. Dette vil i så fall berøre avvikling av alt ligaspill såvel som turneringer, treningssamlinger etc. Forbundstyret vil diskutere situasjonen på sitt kommende møte 15. august. NBF vil selvsagt informere om nye/endrede smittevernstiltak så snart beslutninger blir fattet; både av NBF selv, eller via NIF og/eller myndighetene.

Liv og helse går selvsagt foran alt – alle må ta vare på seg selv. Ikke ta noen sjanser; er man usikker eller ubekvem med aktuelle bowling-aktiviteter: avstå. Alle bes følge det gode engelske uttrykket: «Better safe than sorry.»