• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Smitteoppblomstringen medfører store utfordringer

Smitteoppblomstringen medfører store utfordringer

Av Per Iversen / 2020-08-13

I lys av den seneste utviklingen rundt smitte i Norge er det åpenbart at hele samfunnet, og idretten, på nytt må vurdere strengere smittevernstiltak  –  noe som vil påvirke all aktivitet, også innen idretten.

NBF, på lik linje med andre, trodde før sommeren at vi var «på rett vei», og følgelig kunne planlegge ut fra tilnærmet normal aktivitet fra høsten, dog med diverse smittevernstiltak på plass.

NBF har informert om situasjonen løpende, så godt vi har maktet. Det seneste er nedenstående informasjon, som var deler av en nyhetsmelding av 10. august:

«Den urovekkende oppblomstring av smittetilfeller i Norge vil selvsagt påvirke samfunnet, og idretten, i tiden fremover. Hvis den negative utviklingen fortsetter, kan det åpenbart bli krevende, for ikke å si umulig, å gjennomføre planlagt aktivitet videre inn i sesongen 2020/21. Dette vil i så fall berøre avvikling av alt ligaspill såvel som turneringer, treningssamlinger etc. Forbundstyret vil diskutere situasjonen på sitt kommende møte 15. august. NBF vil selvsagt informere om nye/endrede smittevernstiltak så snart beslutninger blir fattet; både av NBF selv, eller via NIF og/eller myndighetene.»

NBF vil altså diskutere situasjonen, og mulige alternativer rundt avvikling av bowling-aktivitet fremover, på FS-møtet førstkommende helg.

Behov for reiser i bil, med flere personer, over lengre distanser i forbindelse med ligaspill  –  kontra «1 meters regelen»  –  vil åpenbart være ett av punktene som vil diskuteres. Det samme vil også gjelde lagspill = ligaspill som sådan med tanke på nødvendig/pålagt avstand i spilleområdet. Reisevirksomhet mellom ulike geografiske områder vil også kunne bli en stadig større utfordring i tiden fremover – ref situasjonen i Indre Østfold og ønske fra Farsund om å unngå kontakt med Oslo..

Det kan følgelig påregnes ny informasjon til hele bowling-miljøet tidlig neste uke. Nye føringer fra myndighetene vil dessuten kunne komme når som helst, og vil selvsagt påvirke oss alle som privatpersoner, og idrettsutøvere.