Revidert regelverk ferdigstilt, WC-kval 2021 bortfaller, pluss litt annen informasjon

Av Per Iversen / 2020-08-24

Revidert regelverk pr august er ferdigstilt. Selve regelverket og endringsdokument kan finnes via lenkene nedenfor.

NBFs REGELVERK PR AUGUST 2020

ENDRINGSDOKUMENT AUGUST 2020

Det er nå klart at Qubica World Cup 2020 utsettes ytterligere, og vil nå finne sted i oktober 2021. (Opprinnelig flyttet til mars 2021.) Pressemelding på engelsk fra World Bowling kan leses HER.

Som følge av denne flyttingen vil det naturlig nok IKKE arrangeres en ordinær 2021-utgave av World Cup neste år. (Det skulle i så fall ha funnet sted to utgaver av World Cup med kun noen ukers mellomrom..) Dette betyr at den skisserte nasjonale WC-kvalifiseringen for 2021 bortfaller. (Ref opprinnelig nyhetsmelding om kommende kvalifiseringer, lagt ut 16. juni.)

Vinnerne av WC-kval 2019/20, hvor NM sgl/dbl 2020 er siste delkonkurranse, vil følgelig være kvalifisert til turneringen som vil finne sted i Kuwait, oktober 2021 – men som formelt vil omtales som World Cup 2020.. Neste kvalifisering deretter vil bli for World Cup 2022, og denne kvalifiseringen vil først starte i sesongen 2021/22.

Forbundsstyret har ferdigstilt sin «Rapport til handlingsplan» for første del av Tingperioden 2019 – 21. Vanligvis presenteres denne rapporten på Kretsseminaret, men som følge av at dette seminaret ikke arrangeres i år, offentliggjøres dokumentet kun digitalt. Rapporten kan leses via lenken nedenfor.

RAPPORT TIL HANDLINGSPLAN APRIL 2019 – APRIL 2020

NBF har også i 2020 gjennomført to tildelingsrunder av Bredde- og Integreringsmidler til klubber og kretser, basert på søknader. De seneste tildelingene ble gjort i august, og nedenfor følger en oversikt som viser alle tildelingene i 2020. Det er all grunn til å forvente at denne metodikken vil fortsette også i 2021. NBF håper følgelig på spennende søknader, både fra nye og gamle søkere, ved neste korsvei – som i så fall vil bli på nyåret 2021.

2020-TILDELINGER; BREDDE- OG INTEGRERINGSMIDLER