Protokoll FS-møte 7/20

Av Per Iversen / 2020-08-21

Lørdag 15. august ble det avholdt FS-møte via Teams. Møtet skulle opprinnelig være et fysisk, 2-dagers strategimøte for Forbundsstyret og kontoret, men av praktiske grunner har dette møtet blitt flyttet til 12. og 13. september.

Protokoll fra FS-møte 7/20 kan leses HER.

Noen av de behandlede sakene i stikkordsform: (Se Protokollen for utfyllende opplysninger.)

  • Det vil kunne søkes om å representere ny klubb, ikke 2019/20-klubben, under NM sgl/dbl 2020
  • Spillere som ikke har oppnådd kravet til NM-serier = 100, kan søke om å få etterregistrert serier spilt før 12. mars, fra turneringer som ikke ble avsluttet som følge av Korona-utbruddet. (Seriene må selvsagt kunne dokumenteres.)
  • Den økonomiske situasjonen etter 1. halvår er tilfredsstillende, primært som følge av bortfall av diverse aktiviteter: deltagelse i internasjonale mesterskap, gjennomføring av samlinger etc. NBF hadde gjerne sett større aktivitet og dermed høyere kostnadsforbruk, men omstendighetene har ikke tillatt dette.
  • Smitteoppblomstringen etter sommeren anses som bekymringsfull, og vil åpenbart kunne påvirke vår idrettslige aktivitet fremover. Oppstart av landsligaspill står i fare, det samme gjelder avvikling av diverse NM utover høsten. Det kan forventes informasjon og beslutninger rundt disse krevende sakene i slutten av august/begynnelsen av september.