• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Oppstart av Landsliga kan bli forskjøvet

Oppstart av Landsliga kan bli forskjøvet

Av Per Iversen / 2020-08-16

På sitt styremøte lørdag 15. august fant Forbundsstyret (FS) det nødvendig å vurdere mulig forskyvning av oppstart for Landsliga 2020/21. Årsaken er selvsagt den bekymringsfulle utviklingen rundt Covid-19 i den senere tid. Det vil kunne komme nye og strengere smittevernstiltak fra myndighetene i tiden fremover; det gjenstår å se. Slike tiltak vil i så fall åpenbart begrense mulighetene for reisevirksomhet og idrettsaktivitet. Vurderingen til FS er at man trolig vil vite mer om utviklingen i løpet av et par uker. FS har derfor satt frist ut august måned med å komme med en endelig avgjørelse rundt oppstart av Landsliga.

Et mulig alternativ vil være å utsette de tre første serierundene, noe som i så fall vil bety ligastart medio november. Om dette skulle bli besluttet, vil Seriekomiteen parallelt ha arbeidet med en «Plan B» med tanke på gjennomføring av ligasesongen. Dette alternativet vil i så fall presenteres samtidig med at ny dato for ligaoppstart offentliggjøres. (Flytting av de tre første serierundene til mai/juni 2021 vil eksempelvis kunne være en mulighet. På den annen kan man i verste fall kan man risikere at hele eller deler av sesongen vil måtte avlyses.)

NBF ber om forståelse for at situasjonen er krevende og uoversiktlig, noe som betyr at det er vanskelig å komme med informasjon/beslutninger som fremstår som «endelige». (Ting kan/må kunne endres, slik er det bare.)

Rådet inntil videre til alle klubber og lag er uansett IKKE å bestille reiser/planlegge for gjennomføring av de tre første ligarundene før nærmere beskjed blir gitt, noe som vil skje senest 31. august.

Turneringer som er planlagt/står på Terminlisten i august og september kan inntil videre avholdes i henhold til gjeldende offentlige/kommunale smittevernsregler og NBFs Koronaregler. Skulle Korona-utviklingen fremover medføre at denne aktiviteten må opphøre, vil det selvsagt gis beskjed om det. Det planlegges for at NM Ungdom kan gjennomføres som oppsatt, det vil si medio september. Her, som for all annen bowlingaktivitet, vil imidlertid situasjonen kunne endre seg på kort varsel.

Den formelle Protokollen fra FS-møtet 15. august vil foreligge i løpet av noen dager. Det ble dog vurdert som viktig å få kommunisert ut informasjon rundt den mulige forskyvningen av ligaoppstart så fort som mulig, derfor denne nyhetsmelding. Skulle det være spørsmål til det ovenstående, vennligst ta kontakt med Forbundskontoret.