NBF-president Halgeir Ludvigsen fyller 50 år

Av Per Iversen / 2020-08-21

Halgeir Ludvigsen fyller 50 år 21. august. NBF og hele Bowling-Norge gratulerer!

Halgeir har vært, og er, en særdeles god støttespiller og sterk ressursperson for norsk bowling generelt, og Forbundsstyret/Forbundskontoret spesielt.

Halgeir har sittet i Forbundsstyret i en årrekke, og er nå inne i sin andre periode som President, overtok sist under Tingperioden 2017-19 og ble gjenvalgt på Tinget i 2019.

Han er dessuten en ivrig og bra bowlingspiller med base i Munken BK, og sitter også sentralt i bowlingkretsen. Innehaver av NBFs Gullmerke er Halgeir også – selvsagt fullt fortjent!

Halgeir har stor arbeidskapasitet, kombinert med meget faglig sterk kompetanse på en rekke områder, inkludert IT og regelverk/jus. Forbundsstyret lener seg tungt på Halgeir i mange saker; det samme gjør Forbundskontoret. Tusen takk; vi verdsetter innsatsen høyt – den kan nesten ikke overvurderes.

Kos deg på den store dagen, og la deg feire av familie og venner – 50 år er åpenbart en milepæl; kan gjerne kalles en strike!