Landsligaen starter opp som planlagt, og to Lag-NM avlyses

Av Per Iversen / 2020-08-31

Med utgangspunkt i et ønske om sportslig forutsigbarhet og ikke minst med en åpenbar målsetning om å sikre liv og helse ved selvsagt å overholde alle offentlige krav og pålegg rundt smittevern, har Forbundsstyret besluttet det følgende:

  • Landsliga 2020/21 vil starte opp som oppsatt, i slutten av september. I alle divisjoner vil det åpnes for at kamper kan utsettes om ett/begge lag ikke er komfortable med = ikke ønsker å spille på oppsatt tidspunkt. Et konkret regelverk for hvordan utsettelser skal gjennomføres, og hvilke kriterier som må etterleves, vil foreligge i god tid før seriestart. NBF ønsker ikke å fremstå som «strenge» i den foreliggende situasjon, og vil oppmuntre til fleksibilitet og forståelse mellom berørte parter. Samtidig er det selvsagt et felles ønske om å få avholdt seriespillet om mulig; det er jo hele poenget for alle involverte. Derfor forventes det at lagene gjør sitt beste for smidig og smittesikker gjennomføring, med minst mulig utsettelser.
  • NM Lag Veteran 2020 og NM Lag 2020 avlyses. Disse mesterskapene vil ikke utsettes, men avlyses. Avgjørelsen er fattet i forståelse med aktuelle arrangører, se også neste punkt.
  • NM Ungdom 2020 og NM Døve/Hørselshemmede 2020 vil arrangeres. Årsaken til forskjellsbehandlingen kontra lag-mesterskapene er antall deltagere totalt sett, kombinert med antall spillere på ansatsen under spill. «1 meters regelen» og andre nødvendige tiltak vil være mulig å overholde på de mindre mesterskapene, noe som anses som mer urealistisk å kunne å få til under lag-mesterskapene. I tillegg ønsker ikke NBF å kunne beskyldes for «å strekke strikken» vedrørende smittevern, noe som trolig vil kunne hevdes ved gjennomføring av to store Lag-NM høsten 2020.
  • NM sgl/dbl 2020 er ikke avklart, avgjørelse vil fattes senest 17. september, dagen etter utløp av påmeldingsfristen. Det sitter langt inne å avlyse vårt viktigste mesterskap, inkludert utdeling av Kongepokaler. Som følge av en stor og luftig arrangørhall med muligheter for å kunne iverksette gode smittevernsløsninger, anses det som hensiktsmessig å avvente situasjonen noe lenger for akkurat dette arrangementet. Arrangøren vil i samråd med NBF utarbeide konkrete forslag til løsninger for hvordan mesterskapet kan gjennomføres. Dette vil medføre endringer i oppsatte puljetider, størrelse på puljene, antall spillere til finalespill etc. Nærmere informasjon vil altså komme senest 17. september, trolig tidligere. (Det vil utvises fleksibilitet fra arrangør rundt påmelding/avmelding som følge av situasjonen.)

Det understrekes at Korona-situasjonen åpenbart kan endre seg i ukene fremover, også i negativ retning. Dette vil i så fall kunne bety at NBF må treffe enda mer omfattende beslutninger – eksempelvis avlysning av hele Landsligasesongen. Det gjenstår å se, inntil videre gjøres ovenstående endringer gjeldende.

Veteranliga, i form av telefonkamper, fortsetter inntil videre som vanlig – det gjør også Døveligaen og ordinær turneringsvirksomhet; selvsagt basert på gjeldende smittevernsregler. Skulle det bli nødvendige med endringer også for avvikling av disse aktivitetene, vil NBF omgående informere om dette.

Skulle det være spørsmål til ovenstående informasjon, vennligst ta kontakt med Forbundskontoret.