Innmelding av oppdaget smitte

Av Per Iversen / 2020-08-19

Idretten skal selvsagt ikke drive med smittesporing, men det er like fullt ganske åpenbart at oppstått/oppdaget smitte i et klubbmiljø skal meldes inn til idretten også. NBF ber om slike tilfeller omgående meldes til Forbundskontoret; til generalsekretær Per Iversen.

Dessuten må selvsagt lokale helsemyndigheter varsles, noe som naturlig nok pålegges de berørte personer/miljøer – ikke NBF.

Det er på generell basis stor usikkerhet rundt smittesituasjonen, ikke minst for klubbleddet som er nærmest aktiviteten. Dette har ført til at NIF har opprettet en «Spørsmål og Svar»-lenke på sin hjemmeside. Lenken gjengis nedenfor. Her er det mye god og relevant informasjon; selv om ikke alt er like aktuelt for bowlingklubber. God lesning – og ta gjerne kontakt med NBF ved behov.

SPØRSMÅL OG SVAR OM KORONA; KLUBBUTFORDRINGER