• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Avvikling av ulike NM, høsten 2020

Avvikling av ulike NM, høsten 2020

Av Per Iversen / 2020-08-20

Det hersker stor usikkerhet rundt gjennomføring av idrettsaktivitet og konkurranser fremover, også for Bowling. Som tidligere meddelt, vil det komme ny informasjon rundt oppstart av Landsligaen i slutten av august. Veteranligaen tar for øvrig sikte på å starte opp som planlagt. Dette selvsagt inntil annen informasjon eventuelt blir gitt.

NM Ungdom 2020 er første nasjonale mesterskap i høst. Slik det nå ser ut, vil dette mesterskapet gå som planlagt, 18. – 20. september. Husk påmeldingsfristen; 1. september. Invitasjon gjengis nedenfor. Videre minnes det om at visuell kulekontroll vil gjennomføres for alle deltagere før innledende pulje. Det er innført nye kuleregler – pass på at alle kuler er i henhold til gjeldende regelverk.

INVITASJON NM UNGDOM 2020

NM Døve og Hørselshemmede 2020 skal arrangeres i Hønefoss, og også dette arrangementet forventes å kunne avholdes etter planen: 8. – 11. oktober.

Årsaken til at NBF regner med at disse mesterskapene kan arrangeres som planlagt, er at antall deltagere er relativt lavt, noe som vil medføre at gjeldende smittevernsregler vil kunne overholdes – både med tanke på reise (spesielt med bil), og selve konkurranseavviklingen.

Når det gjelder de tre større mesterskapene som står på terminlisten i høst, er situasjonen mer krevende og usikker. Dette gjelder spesielt de to lag-mesterskapene: NM Lag Veteran på Flisa 22. – 25. oktober, og NM Lag i Hønefoss 19. – 22. november. NBF, primært via Mesterskapsgruppen ledet av Erik Garder, vil holde tett kontakt med de to arrangørene, som på sin side forventes å ville være i dialog med lokale smittevernsmyndigheter.

NM sgl/dbl i Heimdal, 15. – 18. oktober, vil også være en utfordrende turnering med tanke på smittevern, men samtidig noe enklere enn lag-mesterskapene. (Stor hall med to avdelinger, færre spillere på ansatsen og i puljene etc.)

NBF vil selvsagt søke å informere forløpende om beslutninger som fattes av alle aktuelle instanser rundt smittevernstiltak og hvilke innvirkning disse beslutningene vil få på vår idrettsaktivitet. Om det ikke skjer noe spesielt de nærmeste dagene, vil bowlingmiljøet kunne forvente oppdatering og beslutninger i slutten av august, eventuelt også noe informasjon tidlig i september.