Nye strategidokumenter for NBF; fin sommerlektyre

Av Per Iversen / 2020-07-02

Forbundsstyret har nylig utarbeidet noen nye deldokumenter som inngår i det løpende strategiarbeidet til NBF, til dels basert på malverk for idretten generelt. («Idretten VIL» og «Idretten SKAL»)

Dette arbeidet vil fortsette på et to-dagers strategimøte for FS og Forbundskontoret i midten av august. Dokumentene som allerede er utarbeidet, blant annet strategi for Veteran-segmentet, kan leses på hjemmesiden under fanen «STRATEGIDOKUMENTER». Den finnes under hovedmeny-fanen «FORBUND» og deretter «INFO/OPPSLAG». For enkelhets skyld er lenken direkte til dokumentene gjengitt nedenfor. Her fremkommer det også hvilke andre strategidokumenter som vil sluttføres over sommeren. God lesning!

STRATEGIDOKUMENTER