Ny søknadsrunde: tildeling av Bredde- og Integreringsmidler

Av Per Iversen / 2020-07-28

Formelt er søknadsfristen for årets andre tildeling av midler satt til 1. august. Som følge av at første halvår 2020 ble «spesielt» og krevende for hele bowlingmiljøet, utsettes søknadsfristen denne gang til 10. august.

De søkere som fikk tildelt midler i årets første tildeling, har neppe fått gjennomført alle sine planlagte tiltak – noe NBF selvsagt har forståelse for. Det vil like fullt være mulig for alle klubber og kretser å søke på midler også i denne omgang = det er er «sluttresultatene» ved årets utgang som betyr noe.

Det siteres nok en gang fra tidligere informasjon, som fortsatt er gyldig:

«Tiltak for nybegynnere  –  gjerne oppfølging av «bursdags»-bowling  –  så vel som rene jentetiltak, vil kunne tildeles breddemidler. Dessuten oppfordres det til selvsagt også å søke om midler til andre gode rekrutteringsprosjekter, gjerne på kretsnivå. Følgelig oppfordres både klubber og kretser til å søke. Bowling-Norge trenger flere unge, aktive spillere  –  og det så raskt som mulig.

Dessuten oppleves integreringstiltak som meningsfulle og givende aktiviteter. Det er flere spennende miljøer rundt om i Norge som har spennende prosjekter innen integrering av personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Men det er plass/midler til flere prosjekter, så her er det bare å benytte muligheten.»

De konkrete retningslinjene for søknadsprosessen gjengis nedenfor. Dette er samme informasjon som ble gitt i januar. Søknadsdatoen som oppgis for «runde to», er altså endret til 10. august. (Tildeling vil deretter være klar senest 20. august.) NBF ser frem til å motta mange spennende søknader – lykke til.

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD BREDDEMIDLER 2020

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD INTEGRERINGSMIDLER 2020