Toppidretten tar i bruk nye digitale verktøy!

For å forbedre oppfølgingen av utøvere, og trenere, så har toppidretten i norsk bowling tatt i bruk et helt nytt webbasert verktøy for treningsrapportering og planlegging: BESTR
Alle aktuelle utøverne i Team Norge har, som første gruppe, fått individuelle brukerprofiler som er aktivert. Dette slik at disse spillerne umiddelbart kan ta verktøyet i bruk for å registrere sommerens treningsøkter. 
BESTR blir det første «synlige» tiltaket som gjøres for å skape fremtidens sportslige struktur. (Mer info kommer om dette senere.)

BESTR er et webbasert verktøy som forenkler utøvernes treningsrapportering og trenernes kommunikasjon med utøverne vedrørende treningsplanlegging og oppfølging. 

BESTR er et fantastisk verktøy for kvalitetssikring av trening, samtidig som det er tilstrekkelig enkelt og raskt med tanke på å registrere økter. Dette betyr at verktøyet er hensiktsmessig både for utøveren og treneren. Les mer om hvordan BESTR fungerer her.

Etter 17 års samarbeid med Olympiatoppen om en felles treningsdagbok skilte de aktuelle utviklerne lag med Olympiatoppen. Denne beslutningen gav utviklerne muligheten til å videreutvikle treningsdagbokens funksjonalitet og brukervennlighet, samtidig som det ble åpnet opp for de idretter som Olympiatoppen ikke prioriterer i sitt arbeid. Dette har medført at bowling har kunnet få tilgang til et etterlengtet verktøy for trenere og utøvere.
I tett samarbeide med utviklerne har NBF kunnet skape et verktøy som fungerer for toppidretten, foruten også for de utøvere som ikke er på det nivået, men som ønsker mer struktur på sin trening. 
Gjennom et bibliotek med «hovedtrenings-momenter», som har underliggende og spesifikke treningsmomenter i henhold til kunnskap og erfaring, fordelt på Teknikk-, Taktikk-, Fysisk- og Mental-trening – kan utøvere og trenere enkelt se belastning, og hvordan det påvirker prestasjonsyklusen og utviklingen hos utøveren.
Biblioteket gjør det dessuten mye enklere å skape en effektiv treningshverdag for både utøver og trenere.

Et bilde som inneholder klokke

Automatisk generert beskrivelse

I løpet av sommeren og høsten blir disse treningsmomentene nærmere dokumentert i et bibliotek på nettet. Dette vil medføre at de utøvere som har tilgang til BESTR, kan finne de korrekte instruksene for hvordan øvelsene gjennomføres.    

En annen modul i BESTR er statistikk/rapportmodulen.
Her kan utøveren enkelt se sin treningsbelastning, hva som er trent, i henhold til sin prestasjonsutvikling. Dette blir en viktig del for planlegging og justering av treningen for å kunne være i toppform ved riktig tid. 
Det er meget viktig for en utøver, og trener, å ha kontroll på hvilken type trening som har effekt på prestasjon frem i tid. Som alle trenere vet, så har trening forskjellig effekt frem i tid. Det man trener på i dag, har effekt lengre frem. Derfor er det viktig med loggføring og analyse over resultatene som til enhver tid presteres.

Et bilde som inneholder skjermbilde

Automatisk generert beskrivelse

Gjennom å ta i bruk denne typen av verktøy, blir det enklere for utøvere og trenere å holde korrekt fokus under trening og hvordan treningen gjennomføres. Med biblioteket av øvelser som er definert, så skapes det også en klar kompetanseheving i henhold til hvordan øvelser gjennomføres og hvilke treningsmomenter kan kombineres for å optimalisere den individuelle utviklingen hos utøveren.

Enn så lenge kan vi kun se konturene av effekten og konsekvensene fra bruken av denne typen av struktur og metodikk, men det finnes mye erfaring fra andre idretter og ikke minst den sportslige ledelsen som forsterker og underbygger disse konturene.

For mer informasjon rundt BESTR treningsdagbok besøk på internett. 
Eller ta kontakt med Hovedcoach Ulf Hämnäs for mer detaljert info om hvordan verktøyet brukes.

Les også de interessante artiklene som ligger inne på BESTR, bland annet disse;

9 gode grunner til å bruke treningsdagbok.

BESTR – en online treningsdagbok for vinnere.

BESTR treningsdagbok gir bedre samarbeid mellom trenere og utøvere.