Status liga-påmelding og påminnelse om klubbavgift

Av Per Iversen / 2020-06-12

Den formelle fristen for påmelding for spill i Landsliga og Veteranliga er nå utløpt. Det vil dog aksepteres påmelding gjennom helgen; strek settes mandag 15. juni. Til etternølere: hiv dere rundt og send inn skjema!

Det vil neste uke legges ut en oversikt som viser påmeldte lag for seriespill 2020/21. Status så langt viser 83 lag i Veteranligaen mot 87 lag forrige sesong. I Landsligaen er det så langt noe færre lag i 3. divisjon, mens de øvrige divisjonene blant herrene naturlig nok er på nivå med tidligere år. Det er vedtatt en spesiell løsning for damelagene under Macron-nivå: kun 1. divisjon hvor det vil bli en kombinasjon av ordinære, fysiske kamper og telefonkamper. Nærmere informasjon om gjennomføring av denne avdelingen vil komme noe senere. I Døveligaen ser det til å bli 5 eller 6 lag i sesongen 2020/21.

Det minnes for ordens skyld om at påmelding ikke anses som gyldig før innbetaling av påmeldingsavgift er gjort. Avgiften er kr 2.400 pr lag i Landsliga og kr 1.800 pr lag i Veteranliga/Døveliga. Det sendes IKKE ut faktura for seriepåmelding, klubbene må selv beregne sin innbetaling som skal gjøres til NBFs konto: 1602.43.29651.

Alle klubber skal i slutten av mai ha fått tilsendt faktura for klubbavgift, med forfall 10. juni. De klubber som ikke har betalt, bes gjøre dette omgående. Skulle fakturaen ikke være mottatt, eller blitt forlagt, slik at en kopi er nødvendig – vennligst ta kontakt med Erik Garder på Forbundskontoret. (E-post: erik.garder@nif.idrett.no )