Reviderte/oppdaterte Korona-regler for Bowling pr 30. juni

Av Per Iversen / 2020-06-30

Det har skjedd en viss oppmykning fra myndighetenes side siden midten av mai da bowlinghallene fikk lov til å gjenåpne. Det synes derfor naturlig at NBF oppdaterer de særindrettslige Korona-reglene for aktivt bowlingspill. Dette gjøres herved, med virkning fra 30. juni, vennligst se nedenfor.

Det understrekes for ordens skyld på nytt at NBF ikke har innflytelse på bowlinghallenes drift og «smittevernsregime». Dette er et forhold mellom den enkelte hall og lokale smittevernmyndigheter. Alle aktive bowlingspillere må derfor selvfølgelig innrette seg etter de retningslinjer som den enkelte bowlinghall har innført. I tillegg må våre medlemmer følge de nedenstående Korona-regler. Disse reglene vil gjelde gjennom sommeren – det vil si til medio august – eller til nye generelle regler mot formodning vil tre i kraft tidligere; som følge av eventuelle nye retningslinjer/pålegg fra myndighetene.

Under forutsetning av at gjeldende smittevernsveileder utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet av 18. juni følges, tillater NBF våre medlemmer å spille bowling, både trening og konkurranser/arrangement. Alle banepar kan benyttes forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer, maksimalt 200 personer under konkurranser/arrangement og 20 personer under trening, til enhver tid. (Personer i samme husstand unntas.) Tilskuere/foresatte regnes inn i maksimaltallene, mens betjening/funksjonærer holdes utenfor. Det er kun tillatt å berøre/benytte sitt eget personlige utstyr/kuler. Bruk av garderober er tillatt i henhold til gjeldende hygienekrav for treningssentre, bowlinghaller o.l. Ved konkurranser/arrangement skal ansvarlig arrangør til enhver tid ha oversikt over deltagere/hvem som er tilstede. Arrangør/klubb er ansvarlig for at alle aktiviteter: trening og konkurranser/arrangement gjennomføres ansvarlig og i tråd med reglene, inkludert nødvendig opplæring og informasjon før oppstart. Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.