Registrerte påmeldinger; alt seriespill 2020/21

Av Per Iversen / 2020-06-15

Nedenfor gjengis alle registrerte påmeldinger til Landsliga, Døveliga og Veteranliga. Alle klubber bes sjekke at «sin» påmelding stemmer. Skulle noe være feilaktig, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret omgående.

Som det fremgår av vedleggene, er divisjonene i Veteranligaen satt opp allerede, selvsagt basert på opprykk/nedrykk. De øverste divisjonene i Landsligaen gir også seg selv. Når det gjelder konkrete avdelingsoppsett for 2. og 3. divisjon, offentliggjøres disse avdelingene så snart Seriekomiteen har sluttført dette arbeidet; noe som vil skje i løpet av juni. Selve kampoppsettet i de ulike divisjonene/avdelingene vil på vanlig måte foreligge senere i sommer.

Det er selvsagt motiverende og morsomt endelig å kunne planlegge og snakke om en ny og spennende bowlingsesong; det var på tide… Velkommen til seriespill 2020/21! (Dessuten: husk å betale påmeldingsavgiften for seriespill. Den har forfalt, og noen klubber er dessverre noe trege med å betale denne avgiften.)

PÅMELDTE LAG I LANDSLIGA OG DØVELIGA 2020/21 PR 15. JUNI

PÅMELDTE LAG I VETERANLIGA 2020/21 PR 15. JUNI