Protokoll FS-møte 6/20

Av Per Iversen / 2020-06-25

Forbundsstyret avholdt FS-møte 22. juni, også denne gang via Teams. Det var primært noen beslutninger rundt seriespill; Landsliga, sesongen 2020/21 som måtte fattes, så møtet var mindre omfattende enn det som vanligvis er tilfelle. De viktige beslutningene fra møtet gjengis i stikkordsform nedenfor, mens den fullstendige Protokollen kan leses HER.

  • Nedrykk og opprykk for alle divisjoner er fastsatt. 3 lag rykker ned fra Macron Herrer og Damer, mens 2 lag rykker opp. I 1. div Herrer rykker 3 lag opp = avdelingsvinnerne fra 2. div. Det blir av økonomiske grunner henholdsvis 11, 10 og 9 lag i de 3 avdelingene i 2. div. Det vil rykke ned 2 lag fra hver avdeling i 2. div, uavhengig av antall lag i avdelingen. 6 lag vil rykke opp fra 3. divisjon, 1 lag fra hver av 6 definerte regioner.
  • 1. div Damer blir en blanding av gjenværende 1. div-lag og påmeldte lag (tidligere 2. div.). Med utgangspunkt i et ønsket likhetsprinsipp vil det kun spilles fysiske kamper (med oppmøte for begge lag på samme sted) i de tilfeller hvor reiseavstanden ikke overstiger 200 km. De øvrige kampene vil avholdes som telefonkamper. Dette er å anse som et unntaksbeslutning for sesongen 2020/21. Ytterligere detaljer fremgår av Protokollen.
  • Endring i regleverk for Veteranliga. Tillegg i § 14.6.4: «Ingen klubb kan ha mer enn ett lag i øverste divisjon (1. divisjon).
  • Formell ordlyd i kval.reglement for VM Veteran 2021 og World Cup 2020/21 ble formelt godkjent, med ett tillegg for VM Veteran 2021. Tillegget, pkt 11 er: «Egenandel for deltagelse i VM Veteran 2021 vil fastsettes i god tid før oppstart av kvalifiseringen.» For ordens skyld: kvalifiseringen starter først i februar 2021, med NM Veteran sgl/dbl.
  • Diverse strategidokumenter vil offentliggjøres på NBFs hjemmeside i uke 27. Dette vil gjøres på en nyutviklet fane, «Strategidokumenter». Flere dokumenter vil offentliggjøres etter avholdt strategimøte for FS og Forbundskontoret medio august. På det tidspunkt vil også et oppdatert NBF-lovverk foreligge.
  • Kick-Off for kretslag i august utsettes til 2021. Dette skyldes fortsatt usikkerhet rundt Korona-situasjonen, inkludert det faktum at noen deltagere vil være over 20 år og at vårt seriespill er utsatt til slutten av september av forsiktighetshensyn.
  • Breddesamling vil trolig avholdes, i august, dog noe senere enn opprinnelig terminfestet. Alle deltagere vil her være under 20 år, og basert på de seneste føringene fra myndighetene vil dette tiltaket, som også er mindre omfattende enn Kick-Off, kunne avholdes.

Til slutt en saksopplysning uavhengig av FS-møtet: NBF har ikke oppdatert sine egne Korona-regler siden 13. mai. Det har skjedd en viss oppmykning fra myndighetene etter den tid. NBF vil derfor innen utgangen av juni offentliggjøre oppdaterte Korona-regler for aktivt bowlingspill. Disse reglene er da tenkt å gjelde gjennom sommeren – i hvert fall til medio august. Dette forutsatt at det ikke skjer noe spesielt nytt rundt smittevernstiltak fra myndighetene.