Protokoll FS-møte 5/20

Av Per Iversen / 2020-06-11

Lørdag 6. juni ble det avholdt FS-møte, også denne gangen digitalt, via Teams. Den fullstendige Protokollen kan leses HER.

Noen av de viktigste sakene/vedtakene gjengis i stikkordsform nedenfor:

  • Ved sammenslåing av klubber vil spillerettigheter i seriespill opprettholdes med unntak av de tilfeller hvor regleverket forhindrer to lag fra samme klubb å spille på samme divisjonsnivå.
  • «Frivillig nedrykk» tilbys alle lag som lå på nedrykksplass i landsligaen pr 12. mars. Frist for å akseptere tilbudet: 12. juni.
  • Det vil kun bli ett nivå under Macron Damer i sesongen 2020/21.
  • Opprykk/nedrykk-reglement for 2020/21-sesongen vil fastsettes etter at seriepåmeldingen er ferdigstilt.
  • Som følge av lav aktivitet i april og mai, kombinert med fortsatt uklarhet rundt smittevernsituasjonen inn i 2. halvår, er både regnskapstall så langt i 2020 og budsjett 2020 beheftet med usikkerhet. Det vil gjennomføres en detaljert økonomigjennomgang og budsjettrevisjon i august, basert på regnskapsrapport pr 1. halvår og Korona-situasjonen på det tidspunkt.
  • Nye kuleregler innføres fra 1. august. Det vil ikke gis dispensasjon fra reglene for turneringer som vil starte opp i juli og avsluttes i august. Finalespill må gjøres med gyldige kuler, enkelt og greit.
  • Det er et ønske fra FS om å endre tilknytningsform mellom ESBC Norge og NBF. Dialog vil etableres med ESBC Norge med tanke på nærmere diskusjon og avklaring.
  • Det innføres diverse elektroniske løsninger og tilbud; blant annet vil opplæring/oppdatering av Turneringsledere gjøres via webinar. Et nytt elektronisk treningsoppfølgingsverktøy, «Bestr», innføres for Teamspillere. Begge tiltak i regi av Ulf Hämnäs.
  • Konseptet «SportBowling» er fortsatt under utvikling. En første introduksjon kan forventes i løpet av høsten, under NM sgl/dbl 2020.