Kvalifiserings-reglement ferdigstilt: World Cup 2021 og VM Veteran 2021

Av Per Iversen / 2020-06-16

På FS-møte 4/20, sak 28 pkt d og e, ble prinsippene for kvalifisering til neste års World Cup og VM Veteran, vedtatt. Detaljene = den konkrete ordlyden skulle ferdigstilles senest uke 25, medio juni. Begge reglement foreligger nå, og gjengis via lenkene nedenfor.

WORLD CUP 2021 – KVAL.REGLEMENT

VM VETERAN 2021 – KVAL.REGLEMENT

Noen kommentarer til ordlyden, og datoene, som er valgt:

World Cup:

Det skulle velges en kval.turnering i tillegg til NM sgl/dbl 2021 og finalehelgen. Som følge av at årets WC-kval ikke blir ferdigspilt før september eller oktober, ble det naturlig å velge en turnering som finner sted i 2021, ikke 2020. Med NM sgl/dbl på Østlandet og junior-NM i Molde i slutten av januar syntes Trondheim naturlig, og Munken Open i februar ble følgelig valgt. Tidspunkt for finalehelgen må nødvendigvis være i mai, etter NM. Som følge av Pinsen og andre mai-fridager ble siste mai-helg det naturlige tidspunkt. Sted er ikke fastsatt så langt.

VM Veteran:

Med NM i februar, og for at VM-deltagerne skal få tid til å forberede seg, syntes mars eller april naturlig for finalehelgen. April er vanskelig: Påske, 2 serierunder og Forbundsting. I mars er det serierunde 6. – 7 . mars, Kvinneturneringen 13. – 14. mars, og Palmesøndag 28. mars. Derfor ble 20. – 21. mars valgt. Sted ikke fastsatt så langt. (For å minske belastningen på veteranene, er det kun NM og finalehelg som inkluderes i dette kvalet.)