Første webinar i regi av NBF – en positiv opplevelse

Av Per Iversen / 2020-06-16

Det ble sist helg avholdt et oppdateringskurs for Turneringsledere i regi av Ulf Hämnäs. Dette ble kun gjort elektronisk, med nærmere 50 deltagere! Selv med noen «barnesykdommer» er NBF godt fornøyd, og dette er åpenbart veien å gå fremover. Vi vil spare tid og penger på elektroniske løsninger rundt kurs og opplæring – foruten at vi helt sikkert vil få tak i flere deltagere enn på «gamlemåten».

Informasjon om hvilke muligheter disse nye løsningene vil gi oss i bowlingmiljøet, vil komme fortløpende. Allerede over sommeren vil det komme nye tilbud for Turneringsledere, Trenere, Klubbledere etc. Nødvendig opplæring vil bli gitt, og dette er ikke «skummelt», tvert om! I tillegg til «live» webinarer, vil det også gis tilbud om å kunne se kurs/opplæring i opptak; altså når det vil kunne passe for den enkelte.

En mer detaljert oppsummering av dette første webinaret er utarbeidet av Ulf. Dette til informasjon – god lesning.

Dette blir spennende – velkommen til vår nye digitale hverdag!

OPPSUMMERING AV WEBINAR 13. OG 14. JUNI